Leerlijnen voor raadsleden; de basis als raadslid

Leerlijnen voor raadsleden; de basis als raadslid

Leren werkt het beste als je het in de juiste volgorde doet; beginnen bij de basis en daarna stap voor stap de kennis uitbreiden. De leerlijnen voor raadsleden in de digitale leeromgeving helpen om gestructueerd alles over een bepaald onderwerp te weten te komen. Vandaag belichten we 'Leerlijn 2: De basis als raadslid'.

⇒ Leerlijn 2: de basis als raadslid

De ochtend na de installatie; de gemeente besturen blijkt complexer dan je denkt. De vele commissies met elk een eigen onderwerp, de vele organisaties waar de gemeente mee samenwerkt en de vele hulpmiddelen die je krijgt aangerijkt. Welke keuzes maak je? Hoe ga je te werk?

De modules in de leerlijn

6 adviezen voor een nieuwe raad

Maak als raad heldere afspraken aan het begin van de periode. Met deze zes adviezen kom je tot heldere procesafspraken die bijdragen aan een effectieve raad.

Zelfscan persoonlijke veiligheid

Als jij opeens het hoogste bestuursorgaan bent, kun je ook weerstand verwachten. Breng in beeld wat de nieuwe situatie betekent voor persoonlijke veiligheid.

Regionale samenwerking: grip & controle

De gemeente doet lang niet alles alleen. Veel wordt in samenwerking met andere gemeenten uitgevoerd. Hoe komt de besluitvorming tot stand in die verbanden? En hoe valt er grip te houden?

Algemene wetten

Naast de Gemeentewet zijn er nog veel meer wetten van belang. Te beginnen met de Grondwet en de Algemene wet bestuursrecht. De belangrijkste artikelen uitgelegd.

Werkgeverscommissie van de raad

De griffier is je rechterhand. De werkgeverscommissie ziet toe op een goed functionerende griffie. Een kort overzicht van hoe deze commissie werkt.

Hulptroepen van de raad

Rekenkamer, planbureaus, de accountant en nog veel meer organisaties. Allen leveren zij onmisbare informatie om als raadslid te functioneren. Welke zijn er en wat bieden zij?

Leerlijnen

De leerlijnen zijn te volgen door in de digitale leeromgeving bovenin te klikken op 'leerlijnen'. Volgende week aandacht voor Leerlijn 3: Invulling geven aan je rol als raadslid.