Leerlijnen voor raadsleden: invulling geven aan de rol als raadslid

Leerlijnen voor raadsleden: invulling geven aan de rol als raadslid

Leren werkt het beste als je het in de juiste volgorde doet; beginnen bij de basis en daarna stap voor stap de kennis uitbreiden. De leerlijnen voor raadsleden in de digitale leeromgeving helpen om gestructueerd alles over een bepaald onderwerp te weten te komen. Vandaag belichten we 'Leerlijn 3: Invulling geven aan je rol als raadslid'.

⇒ Leerlijn 3: invulling geven aan de rol als raadslid

Als na de installatie het echte werk is begonnen zul je merken dat het raadslidmaatschap vrij ingewikkeld is. Bij het vormen van de coalitie komen vaak veel ongeschreven regels kijken, regionale samenwerkingsverbanden blijken veel invloedrijker dan gedacht en het college ondoorgrondelijk. Het de juiste middelen in handen kun je toch een hoop bereiken. 

De modules in de leerlijn

Coalitievorming & formeren

Het hoeft niet altijd op de manier zoals het altijd al is gegaan. Raadsbrede akkoorden zijn bijvoorbeeld steeds gebruikelijker. Door het klassieke 'coalitie vs. oppositie' los te laten kunnen nieuwe vormen van samenwerking tot stand komen.

E-learnings regionale samenwerking

Gemeenten zitten soms in wel tientallen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Doorgaans hebben al die samenwerkingsverbanden en stukje autonomie van de gemeente afgesnoept. Toch ligt de sleutel nog altijd bij de raad.

Instrumenten - Besluit nemen in de raad

Soms is het niet het gebrek aan overeenstemming dat leidt tot een weinig besluitvaardige raad, maar zijn het de procedures die dwarszitten. Stel heldere besluitvormingsprocedures vast.

Instrumenten - Onderwerpen agenderen

Twee zaken bepalen doorgaans de agenda van de raad: de begrotingscyclus en de waan van de dag. Tenzij je als raadslid weet hoe je jouw onderwerp weet in te brengen op het moment dat jij dat wilt.

Instrumenten - Informatie verkrijgen

Het college is soms een black box. Je stelt als raad kaders en vele maanden of jaren later krijg je pas terug wat er met die kaders is gedaan. Deze module geeft inzicht in hoe je als raadslid tussentijds een vinger aan de pols houdt.

Burgemeestersbenoeming & de raad

De raad bepaalt wie burgemeester is en wie de nieuwe burgemeester wordt. Niemand anders. Toch verliezen veel raden vaak grip op deze procedure. Deze module zet de procedure stap voor stap uiteen.

Leerlijnen

De leerlijnen zijn te volgen door in de digitale leeromgeving bovenin te klikken op 'leerlijnen'. Volgende week aandacht voor Leerlijn 4: Recht, integriteit & veiligheid.