Lessen van raad Haarlemmerliede over fusie

Lessen van raad Haarlemmerliede over fusie

DEN HAAG – De raad moet te allen tijde voor voldoende draagvlak onder de burgers zorgen wanneer een gemeentelijke fusie op het programma staat. De voorbereiding hiervan moet zo vroeg mogelijk worden ingezet en raadsleden moeten over hun eigen raadsperiode heen kijken. Dat zijn de belangrijkste lessen die de raad uit Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft na de keuze voor Haarlemmermeer boven Amsterdam, Haarlem, Velsen en Zaanstad als herindelingspartner. 

Raadsleden in de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude (5600 inwoners) hebben geworsteld met de vraag met wie en hoe zij een fusie aan moesten gaan. Daarom werden gespreksrondes met de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen en Zaanstad georganiseerd, waarin de kandidaten hun beste beentje voorzetten om door Haarlemmerliede gekozen te worden. Na lang beraad is uiteindelijk gekozen voor de gemeente Haarlemmermeer. Vice-voorzitter van de raad Henk Werner (VVD, Haarlemmerliede) stelt dat ‘na vier jaar wikken en wegen er uiteindelijk de juiste beslissing is gemaakt’. 

Raadslid Theo van Heese (CDA, Haarlemmerliede) benadrukt dat ‘moest worden gekeken of de gemeente over tien jaar nog kan bestaan in zijn huidige vorm’. De raad is tot de unanieme conclusie gekomen dat een fusie noodzakelijk is omdat gemeentetaken te omvangrijk en complex zijn geworden voor een verantwoorde afhandeling door het eigen, bescheiden ambtenarenapparaat en de eigen, kleine gemeenteraad. 

Keuze uit vijf grote gemeenten 

Haarlemmerliede kon, door de strategische ligging aan het Noordzeekanaal, rekenen op veel belangstelling van omliggende gemeenten. Amsterdam, Velsen, Haarlem en Zaanstad waren in de race om met Haarlemmerliede te fuseren. De raad achtte Haarlemmermeer het meest geschikt omdat Haarlemmerliede zich eenvoudig aan kan sluiten bij de omliggende dorpen. 

Lessen voor potentiële fusiegemeenten 

Een behoorlijk aantal kleine gemeenten heeft te kampen met dezelfde problematiek. In de huidige vorm kunnen ze niet voortbestaan, maar welke gemeente moet nu gekozen worden om een fusie mee aan te gaan? ‘Een eenduidig antwoord kan ik daarop niet geven, dat zal per gemeente verschillen. Wel is het ontzettend belangrijk om de burger constant te betrekken in het keuzeproces’, stelt Theo van Heese. Henk Werner voegt daaraan toe dat het ‘van belang is om uitgebreid de tijd te nemen voor zo’n belangrijke beslissing en altijd voldoende draagvlak te houden onder de lokale bevolking’. Hij benadrukt dat kleine gemeenten op tijd moeten inzien dat ze door de toegenomen gemeentelijke taken hun eigen broek niet meer op kunnen houden. Theo van Heese benadrukt dat ‘over de eigen raadsperiode heen moet worden gekeken naar mogelijk oplossingen voor capaciteitsproblemen in de gemeente’.  

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 7 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!