Lidmaatschap werkgeverscommissie zware functie

Lidmaatschap werkgeverscommissie zware functie

Het werk in de werkgeverscommissie is tijdsintensief, inhoudelijk belangrijk en erg verantwoordelijk, ook vanwege de vertrouwelijke aspecten. Het lidmaatschap van deze commissie dient daarom op dezelfde wijze te worden gewaardeerd als het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de burgemeester.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de minister van Binnenlandse Zaken daarom per brief gevraagd het rechtspositiebesluit aan te passen. Doel is om in dit rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers vast te leggen dat het lidmaatschap van de werkgeverscommissie een zware functie is.

Politiek debat

Volgens de huidige regels kan elke gemeenteraad besluiten om het lidmaatschap van de werkgeverscommissie als een zware functie aan te merken. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt dat deze kwestie geen onderwerp van lokaal politieke debat dient te zijn, maar bepleit in de brief een landelijk vastgelegde regel. “Wij menen dat deze commissie een dusdanig belangrijke rol vervult in het functioneren van de raad en de ondersteuning van de griffie dat een landelijke regeling het meest logisch is. De erkenning van de werkgeverscommissie als bijzondere commissie waarvoor in het rechtspositiebesluit een regeling is getroffen, onderstreept het belang van het functioneren van deze commissie en dat daarvoor specifieke expertise wenselijk is”, schrijft voorzitter Hanneke Willemstein in de brief aan de minister.

Vertrouwelijkheid

Het werk van de leden van de werkgeverscommissie is volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vergelijkbaar met het werk van de raadsleden in de vertrouwenscommissie voor een nieuwe burgemeester. Deze raadsleden zijn gebonden aan spelregels van vertrouwelijkheid. “De vereiste prudentie is vergelijkbaar met de vertrouwelijkheid waarmee de leden van de vertrouwenscommissie inzake de benoeming van de burgemeester mee te maken hebben. Voor die commissie is een wettelijke basis. Een dergelijke wettelijke basis is er niet voor de leden van de werkgeverscommissie maar dat maakt het belang van het in acht nemen van vertrouwelijkheid in het uitoefenen van deze functie niet minder een verzwarend element voor de leden van de werkgeverscommissie”, aldus Willemstein in de brief aan de minister.

Meer informatie

Bekijk hieronder de brief aan de minister over het landelijk vastleggen van het lidmaatschap van de werkgeverscommissie als zware functie.