Liesbeth Spies over raadslid zijn

Op zaterdag 22 september vindt in theater Spant! in Bussum de tweede editie plaats van het jaarcongres van Raadslid.nu. Eén van de sprekers is niemand minder dan Liesbeth Spies, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In haar toespraak tijdens het jaarcongres gaat Spies uitgebreid in op actuele ontwikkelingen betreffende het raadswerk.Naast Spies zal ook Alex Brenninkmeijer, de Nationale Ombudsman, een bijdrage leveren. Brenninkmeijer staat stil bij de stimulans die van de raad uit kan gaan ter versterking van de bestuurlijke integriteit. Ook gaat hij in op de vraag hoe een sterke, integere en transparante gemeenteraad het vertrouwen van de inwoners in de lokale democratie kan vergroten.

Voor meer informatie over ons congres kunt u hier terecht.