Lobbyisten vinden raadsleden op asiel & immigratie

Lobbyisten vinden raadsleden op asiel & immigratie

Raadsleden worden overspoeld door lobbyisten over het onderwerp ‘asiel en immigratie’. Lobbygroepen weten hen vaak te vinden over deze onderwerpen, terwijl lokale politici op deze onderwerpen helemaal niet zo actief zijn.

Juist op onderwerpen zoals Ruimtelijke Ordening en Zorg & Welzijn worden raadsleden en andere lokale politici vrijwel nooit benaderd, terwijl dit onderwerpen zijn waarop zij erg actief zijn in de lokale democratie. Er blijkt een discrepantie te zitten tussen de onderwerpen waarom politici en belangroepen in de lokale politiek actief zijn, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. 

Burgeractoren

Lokale politici spreken vaker met burgeractoren dan met bedrijven, waarin de lokale lobby verschilt met de landelijke of internationale lobby. Ook spelen belangengroepen pas op een later moment in de beleidscyclus een rol. Dat betekent dat de lobby nog niet tot weinig plaatsvindt op het moment van agenda-setting, terwijl uit eerder onderzoek blijkt dat dit het meest succesvolle moment is voor lobbyisten.  

Social media 

Veel informatie komt ook voort uit contact via de digitale weg. Raadsleden en andere lokale politici zijn druk aanwezig op sociale media, ook via de e-mail ontvangen zij veel informatie. Social media geldt als een laagdrempelige manier om als raadslid informatie tot je te nemen.

De resultaten van het onderzoek ‘Lang leve de lokale lobby!?’, een onderzoek onder burgemeesters, wethouders en raadsleden naar hun ervaringen met belangenbehartiging, werden gepresenteerd op 26 oktober 2017. Het onderzoek is in opdracht van Public Matters, uitgevoerd door Marcel Hanegraaff en Joost Berkhout van de Universiteit van Amsterdam.