Lochem introduceert Quick Scan voor inwoners

Lochem introduceert Quick Scan voor inwoners

Inwoners van de gemeente Lochem kunnen hun mening geven over het beleid, over burgerparticipatie, communicatie en het vertrouwen in de gemeente. Gedurende drie weken hebben ze de gelegenheid om de Quick Scan Lokale Democratie in te vullen die is opgezet om burgers meer bij het gemeentebeleid te betrekken. Op die manier kunnen de inwoners ook de raad ondersteunen en aanvullen op de sturende en controlerende rol van de raad.  

De quick scan zal beschikbaar blijven tot 12 december. Wethouder Eric-Jan de Haan, die samen met raadsleden, inwoners en ambtenaren in de begeleidingsgroep van het onderzoek zit, geeft aan dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de ideeën uit de samenleving. “We proberen inwoners te betrekken als we plannen bedenken of plannen uitvoeren. Voor ons is het belangrijk om te weten of onze werkwijze voldoende aansluit bij wat inwoners graag willen.”

Resultaten van de scan
De resultaten van de Quick Scan Lokale Democratie kunnen door de gemeenteraad, wethouders, ambtenaren en het college worden gebruikt om inwoners nog beter te begrijpen. De resultaten maken namelijk duidelijk hoe én op welke wijze, inwoners de lokale democratie waarderen. Daarnaast komt De Haan met de aanvulling dat: “De resultaten zullen helpen bij het bedenken van verbeteracties richting de periode na de verkiezingen.”

Meepraten 
Raadsleden die willen reageren op nieuwe initiatieven voor burgerparticipatie kunnen daarover meepraten op het platform Raad in Beweging. Wil je weten wat Raad in Beweging inhoudt en wil je meepraten klik dan hier voor meer informatie. 

Meer burgerparticipatie 
In deze serie van artikelen over hoe raadsleden en gemeenteraden ruimte geven aan burgerparticipatie zijn eerder verschenen:

Rekenkamer: inwoners meer betrekken bij het maken van plannen.

Inspreken bij de raadsvergadering is mosterd na de maaltijd.

Burgerparticipatie als oplossing en probleem.