Lokaal referendum en loting helpen voor draagvlak inwoners

Lokaal referendum en loting helpen voor draagvlak inwoners

DEN HAAG – Als een gemeenteraad problemen ervaart met draagvlak bij de inwoners, dan kan de gemeenteraad een lokaal referendum gebruiken om bij te dragen aan een oplossing voor deze problemen. Ook het organiseren van een loting en het organiseren van overheidsparticipatie kunnen helpen met het wegnemen en/of verminderen van een gebrek aan draagvlak in de samenleving. Dit blijkt uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is gemaakt in opdracht van Raadslid.Nu.

In dit rapport staat een zogeheten thermometer waaruit blijkt wat de raad het beste wel en niet kan doen bij problemen over het draagvlak bij de inwoners, de  zogeheten legitimiteitsproblemen.  Uit de thermometer blijkt dat een lokaal referendum, een loting en overheidsparticipatie het beste gebruikt kunnen worden om het tekort aan legitimiteit te verkleinen. Burgerparticipatie en participatief begroten oefenen daarentegen minder invloed uit op het oplossen van legitimiteitsproblemen.

Vijf democratische aspecten

Het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft de vijf democratische aspecten weer aan de hand waarvan de legitimiteit versterkt kan worden.  Legitimiteit is één van deze vijf aspecten. Legitimiteit betekent dat er draagvlak is onder de burgers voor het proces en/of de uitkomst. De andere aspecten zijn meedoen, burgerlijke vaardigheden & deugden, invloed en deliberatie.

 

Versterken lokale democratie

Raadslid.Nu heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad. 


Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

Raadslid.Nu heeft op 18 april het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’’ gepubliceerd. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het elfde bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:

-Inwoners betrekken? Maak eerst een foto van de lokale democratie?

-Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

-Lokaal referendum soms effectief instrument voor burgerbetrokkenheid

-Groningse les: referendum is een instrument, niet een doel op zichzelf

-Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

-Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

-Tilburgse les: raadsleden spelen hoofdrol bij overheidsparticipatie

-Loting beste voor debat met inwoners

-Controle van rol college bij burgerparticipatie is essentieel

-Amersfoortse les: raadsleden spelen belangrijke rol bij G1000

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 juli 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin).

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!