Lokale afdelingen van landelijke partijen hanteren vaker profielschets

Lokale afdelingen van landelijke partijen hanteren vaker profielschets

Bij de selectie en werving van kandidaat-raadsleden wordt er door landelijke partijen meer gebruik gemaakt van profielschetsen en screenings op integriteitsrisico’s dan door lokale partijen. Dit blijkt uit het onderzoek Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 van het Nederlands Documentatiecentrum Politieke Partijen.

De profielschets voor de selectie en werving van kandidaat-raadsleden benoemt allerlei eigenschappen, vaardigheden en competenties waaraan de kandidaten moeten voldoen, bijvoorbeeld authenticiteit, visie, deskundigheid, politieke sensitiviteit, communicatieve vaardigheden en samenwerken in de fractie. Uit het onderzoek blijkt dat ruim driekwart van de lokale afdelingen van landelijke partijen een dergelijke profielschets gebruikt (76%), terwijl dit aantal bij lokale partijen minder dan de helft is (46%). Ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteed hier aandacht aan middels een competentiescan voor raadsleden.

Naast een profielschets werden kandidaat-raadsleden ook op vier andere criteria geselecteerd. Dit zijn de criteria Bekendheid in de samenleving, Kennis van relevante beleidsterreinen, Politieke ervaring en Politieke loyaliteit. Uit het onderzoek bleek wel dat Kennis van relevante beleidsterreinen als belangrijkste criterium werd beschouwd. Dit gold voor 54% van de lokale afdelingen van landelijke partijen en voor 62% van de lokale partijen.

Belangrijk in het selectieproces is ook de integriteitsscreening. Meer dan de helft van alle partijen (66%) maakt hiervan gebruik om integriteitskwesties te voorkomen. Een opvallend resultaat is dat bij de VVD 94% van de lokale afdelingen gebruik maakten van dergelijke screenings. Dit in tegenstelling tot de ChristenUnie waar maar 28% van de lokale afdelingen hiervan gebruik maakten.

Meer info

Kijk voor het volledige overzicht van cijfers voor lokale partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen in het rapport Rekrutering en selectie van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.