Lokale democratie doen we samen

Lokale democratie doen we samen

DEN HAAG - De lokale democratie staat onder druk. De nieuwe taken vragen veel van bestuurders, ambtenaren en raadsleden. Ervaringen, kennis over en leren om niet voor maar door en met inwoners knelpunten en problemen op te lossen, kunnen worden gedeeld en in praktijk worden gebracht: De D1000 ( Democratie 1000) in Apeldoorn.

Tijdens de Democratie 1000 (D1000) op maandag 1 juni 2015 in Apeldoorn gaan duizend burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen, ambtenaren, inwoners, werkgevers en denkers hierover met elkaar in gesprek om als inwoners van Nederland en van hun gemeenten te bespreken en te bepalen wat er nodig is om maatschappelijke knelpunten op te lossen. Het Democratiegesprek: ‘Dromen’, ‘Denken’, Doen’ is uitgangspunt van deze dag. Ook ú – als raadslid - kunt op deze unieke dag meedenken en -doen.

Samen praten over verandering lokale democratie

Deze D1000 van bestuurders, ambtenaren, raadsleden en inwoners is geïnspireerd op de G1000, zoals die  in diverse plaatsen in Nederland en België al heeft plaatsgevonden. Het doel van deze D1000 is dat verschillende spelers uit de samenleving, van wethouders tot inwoners en van ondernemers tot wetenschappers, een dialoog voeren over de noodzakelijke verandering van de lokale democratie. Duizend mensen uit het hele land komen bij elkaar om de uitdagingen, kansen en vraagstukken rondom de lokale democratie te verkennen. Gezamenlijk werken zij aan de lokale democratie van morgen. 

De D1000 is een initiatief van het project Lokale Democratie in Beweging. Dit is een samenwerkingsproject van Raadslid.Nu, Vereniging van Griffiers, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging, Vereniging van Gemeentesecretarissen, VNG en het ministerie van BZK. Noteer de datum van de D1000 in uw agenda:  

Maandag 1 juni 2015, 10 – 17 uur, Apeldoorn

Meldt u hier aan, vol is vol! 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 1 april 2015. 

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu