Lokale overheid is in staat ontstane kloof te verkleinen

DEN HAAG – Het is al lang bekend dat veel burgers een grote afstand voelen ten opzichte van de lokale en regionale overheid. Onbekend is dat de lokale overheid zelf in staat is de kloof te verkleinen door de vermaatschappelijking van de welstandsprocedure, een buurtbudget en het referendum in te voeren.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Jan Lunsing, promovendus aan de universiteit van Twente. Hij onderzocht in hoeverre de drie interventies (welstandsprocedure, buurtbudget en referendum) een positief effect bij de inwoners bewerkstelligden. De vermaatschappelijking van de welvaartsprocedure houdt in dat de woningwet gewijzigd wordt. Aanvragers van een bouwvergunning kunnen zo de vergaderingen van de welstandscommissie bijwonen. Dit zorgt voor een betere relatie met de inwoners. Ook het referendum, een mogelijk voor alle inwoners om hun mening over een onderwerp te laten horen, is een effectief middel om de kloof te verkleinen, zo blijkt uit het onderzoek.

Buurtbudget

Het is de taak van de gemeenteraad om open te staan voor buurtinitiatieven.  Natuurlijk zijn hier voorwaarden aan verbonden, de raad en het college denkt mee over de plannen en bestedingen van het buurtbudget. De leefbaarheid wordt hierdoor vergroot, en het effect van deze interventie is groot en duurzaam.

Kortom: Het is het kleine en het duurzame contact waardoor burgers zich meer verbonden voelen met de lokale overheid. Raadsleden zouden zich met name binnen het buurtbudgetarrangement van hun taak moeten kwijten.

Promotie

Jan Lunsing promoveert op 13 mei met het proefschrift ‘De Kloof’ aan de vakgroep Public Administration (PA) van de faculteit Behavioural, Management and Social sciences (BMS) aan de Universiteit Twente.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 mei 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu