Lokale verkiezingscampagnes boeien inwoners matig

Lokale verkiezingscampagnes boeien inwoners matig

DEN HAAG – Kandidaat-raadsleden werven kiezers met matte campagnes, zonder grote inhoudelijke verschillen en de interesse van inwoners voor lokale politiek is matig. Dit is de uitkomst van een onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar de wijze waarop de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zijn verlopen.

De opkomst voor de raadsverkiezingen zakte naar een historisch dieptepunt van 53,8 procent. Vier jaar eerder in 2010 was de opkomst 53,9 procent. Herindelingsverkiezingen, die volgende week woensdag 19 november in vijf nieuwe gemeenten worden gehouden, scoren traditioneel een nog lagere opkomst. De vraag is of de werfkracht van de campagnes daar als gevolg van de raadsverkiezingen van maart, zijn aangepast en tot een grotere opkomst leiden.

Lokale politiek

In het onderzoek van de Universiteit van Tilburg dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken is uitgevoerd, is onderzocht hoe de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn verlopen. Om dit helder te krijgen zijn de gemeenten Gouda, Meppel, Oisterwijk en Nederweert betrokken bij het onderzoek. Inwoners blijken maar matig geïnteresseerd te zijn in de lokale politiek en laten zich moeilijk betrekken bij de politiek.

Naast dat dat kiezers niet zo geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en lastig te betrekken zijn, is ook duidelijk geworden dat de betrokken politieke partijen inhoudelijk niet zo veel van elkaar verschillen. Dit zie je terug in de campagnes. Door de sterke gelijkenissen vinden kiezers dat zij weinig te kiezen hebben en dit wordt bevestigd door politici. Een betreurenswaardig gevolg hiervan is de matte campagnevoering.

Uit het onderzoek blijkt verder dat er meerdere coalities mogelijk zijn, omdat de partijen op lokaal niveau inhoudelijk dus zo dicht bij elkaar liggen. De uiteindelijke samenstelling van de coalitie wordt dan ook grotendeels bepaald door de lokale politieke en persoonlijke verhoudingen zoals die de jaren voorafgaand aan de verkiezing zijn gegroeid.

Hier kunt u het gehele onderzoek naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 lezen.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 november 2014.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu