Lokale zorgmeter voor inzicht raad in Wmo en jeugdhulp

Lokale zorgmeter voor inzicht raad in Wmo en jeugdhulp

DEN HAAG – Raadsleden en daarmee de gemeenteraad hebben het lastig om het college te controleren op het realiseren van de afgesproken doelen voor de jeugdhulp en de maatschappelijke ondersteuning. Om de gemeenteraad hierbij te helpen heeft de Nijmeegse rekenkamer een lokale zorgmeter ontwikkeld.

De raadsleden van de gemeenteraad in Nijmegen hebben onvoldoende zicht op de nieuwe uitvoering van de jeugdhulp en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De oorzaak daarvan is, zo stelde de Nijmeegse Rekenkamer vast, een wirwar aan uitgangspunten, doelen en randvoorwaarden. Ook zijn er geen indicatoren gekoppeld aan de doelstellingen. Raadsleden kunnen daardoor niet controleren wat er van de gemaakte afspraken en uitvoering terecht komt en wat het college wel en niet heeft gedaan. Zo is het voor de raad lastig om te bepalen of het proces naar behoren verloopt.

Zorgmeter

Om ervoor te zorgen dat de raad voldoende inzicht krijgt in de ontwikkelingen rond de Wmo en de jeugdhulp en zo het college te kunnen controleren heeft de Nijmeegse Rekenkamer de lokale zorgmeter ontwikkeld. Met deze tool kunnen verschillende indicatoren en doelen gekoppeld worden. De lokale zorgmeter is nog niet helemaal uitgewerkt. De Rekenkamer adviseert dan ook om deze tool verder te actualiseren en aan te vullen. De lokale zorgmeter is te vinden via deze link.

Gouden Vink

De Rekenkamer van Nijmegen won in 2015 al een prijs voor hun werk met de Lokale Lastenmeter. Met deze tool kunnen raadsleden het effect zien van voorstellen op bepaalde groepen burgers binnen de gemeente. Zowel met voorstellen van het college als plannen die zij zelf maken. De Lokale Lastenmeter is uiteindelijk door meerdere gemeenten in gebruik genomen. Wie de Lokale Lastenmeter wilt raadplegen kan kijken op deze link.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 6 april 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!