Loting beste voor debat met inwoners

Loting beste voor debat met inwoners

Als een gemeenteraad betere vormen van een publiek debat wil zien, kan de gemeenteraad het beste een loting organiseren. Het bevorderen van burgerparticipatie heeft daarentegen weer minder invloed op de ontwikkeling van het publiek debat. Dit blijkt uit het rapport Raadswerk is Maatwerk dat is opgesteld onder leiding van Laurens de Graaf en Linze Schaap van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

In dit rapport staat een zogeheten thermometer waaruit blijkt wat de raad het beste wel en niet kan doen tot het bevorderen van het publieke debat. Uit de thermometer blijkt dat een loting het beste werkt tot het bevorderen van het publieke debat van de raad met burgers. Burgerparticipatie, het organiseren van een lokaal referendum en overheidsparticipatie daarentegen oefenen minder invloed uit op het bevorderen van het publieke debat.

Vijf democratische aspecten

Het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ geeft de vijf democratische aspecten weer aan de hand waarvan de lokale democratie versterkt kan worden. Het bevorderen van het publieke debat, oftewel deliberatie, is één van deze vijf aspecten.  Deliberatie houdt  in dat tijdens een publiek debat argumenten kunnen worden uitgewisseld. Op grond van deze argumenten wordt dan een rationele beslissing genomen. De andere aspecten zijn burgerlijke vaardigheden en deugden, invloed, deliberatie en legitimiteit.

Versterken lokale democratie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft de Tilburgse wetenschappers De Graaf en Schaap gevraagd om ‘Raadswerk is Maatwerk’ te schrijven om adviezen en aanbevelingen te doen zodat raden beter in staat zijn inwoners te betrekken om het functioneren van de lokale democratie te versterken. ‘Raadswerk is Maatwerk’ dient er daarom ook toe dat de volksvertegenwoordigende rol van de raad wordt versterkt, en daar waar mogelijk ook de controlerende rol van de raad. 

Serie over ‘Raadswerk is Maatwerk’

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden besteedt de komende weken aandacht aan het op 18 april gepubliceerde rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’. Klik hier om het gehele rapport ‘Raadswerk is Maatwerk: hoe kun je als raad(slid) kleur geven aan de lokale democratie?’ te lezen.

Dit is het achtste bericht over de onderzoeksresultaten uit het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’. 

Eerder verschenen in het kader van het rapport ‘Raadswerk is Maatwerk’ de volgende berichten:

-Inwoners betrekken? Maak eerst een foto van de lokale democratie?

-Eindhovense les: raad bepaalt of alle inwoners meedoen in burgerparticipatie

-Lokaal referendum soms effectief instrument voor burgerbetrokkenheid

-Groningse les: referendum is een instrument, niet een doel op zichzelf

-Burgerparticipatie bevordert deelname inwoners aan publiek debat

-Referendum geeft burgers meer invloed dan participatief begroten

-Tilburgse les: raadsleden spelen hoofdrol bij overheidsparticipatie