Loting om de democratie te redden

DEN HAAG – ‘Vul de verkiezingen aan met loting onder de hele bevolking!’ Dit zei David van Reybrouck in zijn boek Tegen Verkiezingen. VNG Magazine interviewde de Vlaamse denker, die op 2 juni het VNG Jaarcongres zal toespreken en de inspirator is voor de D1000 in Apeldoorn, die onder meer door Raadslid.Nu wordt georganiseerd.

Van Reybrouck, filosoof en initiatiefnemer van het G1000 project, ziet voor de democratie een nieuwe toekomst. Volgens hem zijn de oude aristocratische patronen nog steeds zichtbaar in ons kiessysteem: ‘We werken met een achttiende-eeuws recept waardoor we ons hebben laten inpakken. Het zal veranderen, voor of na de clash tussen de kiezers en de verkozenen.'

Loting om meer burgers mee te laten doen

Om deze clash te vermijden, zullen overheidsinstanties ervoor moeten zorgen dat ‘mensen die contacten, geld en diploma's hebben, niet méér te zeggen krijgen dan de anderen. Waak je hier niet voor, dan ben je geen democratie meer maar een aristocratie. En de beste manier om dat te vermijden is een proces van loting.' Dit geldt met name voor buurtcomités en raden, waarin veelal hoogopgeleide oudere mannen zetelen. Van Reybrouck pleit voor een democratisch kiessysteem waar burgers zoveel mogelijk zeggenschap krijgen.  Ierland is volgens hem een goed voorbeeld: ‘Er kwam een grondwetgevende raad met een voorzitter, 33 verkozen politici en 66 gelote burgers. Die zijn er samen in geslaagd veranderingen voor te stellen die men vanuit het huidige systeem nooit had kunnen bereiken.’

Loting zal volgens Van Reybrouck stimulerend werken, omdat gekozenen geen rekening hoeven te houden met hun verkiesbaarheid. Populaire maatregelen die geen hout slaan zullen zo worden teruggedrongen.

Het hele interview is terug te lezen in het VNG Magazine. Geïnspireerd door Van Reybrouck organiseren Raadslid.Nu, Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging Vereniging van Gemeentesecretarissen, Vereniging van Griffiers en VNG als programma Lokale Democratie in Beweging de D1000 op 1 juni in Apeldoorn. De D1000 is bedoeld om raadsleden, bestuurders, inwoners, ondernemers en wetenschappers de kans te bieden samen ‘van onderop’ te praten over wat de thema’s zijn voor de lokale democratie. Waarom je de D1000 niet mag missen en waar je je jezelf kunt aanmelden, klik hier.  

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 22 april 2015

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu