Maak aanpak woningbouw zaak vooral van gemeentes

Maak aanpak woningbouw zaak vooral van gemeentes

Het realiseren van huisvesting verloopt in Nederland vaak nog moeizaam. Een van de redenen hiervoor is ingewikkelde wetgeving. Op gebieden rondom woningbouw, zoals leefbaarheid en duurzaamheid, bestaat veel regelgeving maar mist er een integrale uitvoering. Dit zorgt voor veel vertraging en onzekerheid.

Dit probleem moet worden aangepakt door actieve betrokkenheid van overheden bij projecten rondom woningbouw, in plaats van op afstand beleid formuleren. Op die manier kan beleid worden gelegitimeerd en kunnen echte knelpunten worden geïdentificeerd. Dit blijkt uit de nieuw gepubliceerde kennisbundel van Deloitte ‘Overheid van de toekomst’.

Knelpunten

Voor raadsleden is huisvesting het belangrijkste thema in de raadsperiode 2022-2026, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Toch zijn er nog veel knelpunten rondom het realiseren van huisvesting. Een van die knelpunten is bestuurlijke en maatschappelijke terughoudendheid als het gaat om het toewijzen van woningen aan bepaalde aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten. Ook  is de business case vaak niet rond te krijgen door oplopende kosten. Daarnaast kunnen nutsvoorzieningen ook een groot knelpunt zijn, vanwege een groot tekort aan materialen en personeel bij netbeheerders.

Onduidelijke rol van de raad

Gemeenten en andere overheden moeten volgens de auteurs van de bundelmeer uitvoerende regie pakken bij het aanpakken van het woningprobleem. Daarbij is aandacht voor de rol van de raad nodig omdat er regelmatig onduidelijkheid is over de rol van de raad op dit onderwerp, aangezien plannen rondom woningbouw vaak moeten worden afgestemd met de provincie, energieregio’s en Rijksoverheid.

Lokale betrokkenheid

De auteurs geven aan dat lokale betrokkenheid belangrijk is zodat uitdagingen één voor één te lijf worden gegaan. Hiervoor is het van belang dat alle betrokken partijen samenkomen en bereid zijn concessies te doen. Het is aan overheden om relevante partijen bijeen te brengen en te zoeken naar oplossingen. De auteurs zien een belangrijke rol voor Rijksoverheid in het nemen van regie, aangezien gemeenten niet op zichzelf doorbraken kunnen forceren.

Kennisbundel

Naast de aanpak van het woningtekort, worden ook andere thema’s in de bundel beschreven, zoals stikstof, energietransitie, bestaanszekerheid en vertrouwen in de overheid. In de bundel worden concrete stappen uitgewerkt die kunnen worden genomen op deze maatschappelijke uitdagingen.  De belangrijkste boodschap uit de bundel: er is een koerswijziging nodig, overheden moeten weer regie nemen en bruggen bouwen tussen partijen.

Deloitte is een kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Meer informatie

Voor de kennisbundel van Deloitte, klik hier.