Maak afspraken over interrupties, ook in het digitale debat!

Maak afspraken over interrupties, ook in het digitale debat!

Goede vergaderafspraken zorgen dat een vergadering effectief verloopt, ook wanneer er digitaal vergaderd wordt. Zo kan het helpen om van tevoren afspraken te maken over de interrupties die gepleegd kunnen worden. Dat is een van de tips van het Nederlands Debatinstituut in de nieuwe module op de digitale leeromgeving.

Veel gemeenteraden hebben de afgelopen periode digitaal vergaderd. Dit was voor velen een grote omschakeling die leidde tot een andere manier van debatteren. In een aantal nieuwe modules op de digitale leeromgeving voor raadsleden geeft het Nederlands Debatinstituut praktische tips. Allereerst is het van groot belang om de spelregels van tevoren goed met elkaar af te stemmen.

Het is aan te raden om maximumspreektijden in te stellen zodat digitale vergaderingen efficiënt en effectief verlopen. Op deze manier zorg je ervoor dat deelnemers aan het debat sneller tot de kern van hun betoog komen. Dit helpt de kwaliteit van de digitale vergadering te verbeteren, aangezien deelnemers aan een digitale vergadering vaak eerder hun concentratie verliezen dan bij een fysieke vergadering.

Daarnaast raadt het Nederlands Debatinstituut aan om van tevoren goede afspraken te maken over het plegen van interrupties. Een van de tips die het Nederlands Debatinstituut geeft is om naast de videovergadering een WhatsApp groep met de deelnemende raadsleden te aan te maken waarin raadsleden kunnen aangeven dat zij een interruptie willen plegen. Zo wordt er voorkomen dat men door elkaar gaat praten, wat het volgen van een digitaal debat niet makkelijker maakt.

In deze module van het Nederlands Debatinstituut geven zij een aantal praktische tips om een goede basis te leggen voor het digitale debat. Deze module met alle tips vindt u hier: Beter online debatteren. Deze module is gemaakt in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie.

Leeromgeving voor raadsleden

Op de digitale leeromgeving voor raadsleden is een groot aanbod van modules, e-learnings, handreikingen en filmpjes beschikbaar om raadsleden te ondersteunen in hun raadswerk. Zo kunnen raadsleden hun kennis, vaardigheden en houding verbeteren en hun raadswerk (nog) beter uitvoeren. Zo vindt u hier modules over de Regionale Energiestrategie, financiën en kunt u een webinar over digitaal vergaderen en besluiten terugkijken.