Maak als raad gebruik van de financieel toezichthouder

Maak als raad gebruik van de financieel toezichthouder

DEN HAAG – De kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad kan worden versterkt door de financieel toezichthouder uit te nodigen. Dat advies geeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) in haar rapport “Financieel toezicht met een visie – over de meerwaarde van het financieel toezicht van de provincies op de gemeenten”.

Voor de raad dient het financieel toezicht vooral bij te dragen aan de kwaliteit van de democratische controle van de gemeente, oftewel de controlerende rol van de raad. “Financieel toezicht dient meer te zijn dan het voorkomen dat een gemeente door financieel wanbeleid of beheer een beroep moet doen op artikel 12 Fvw” (pdf), aldus de Rfv. Hierbij is het van belang dat het financieel toezicht bijdraagt aan het bevorderen van een gezonde financiële huishouding van de gemeente. Een optie daarvoor is het uitnodigen van de provinciaal toezichthouder. Normaliter geeft de provinciale toezichthouder zijn advies na het opstellen van de begroting door de raad. Mogelijkheden liggen echter bij het uitnodigen van de toezichthouder voorafgaand aan het opstellen van de begroting. Wanneer de toezichthouder hierbij een voorlopig advies kan delen, voorkomt dit verrassingen na de vaststelling van de begroting, aldus het Rfv in haar rapport.

Een financiële stresstest

Om als gemeente meer inzicht te krijgen in de financiën, kan de gemeente een financiële stresstest laten uitvoeren. De Rfv raadt aan om een dergelijke stresstest bij aanvang van elke nieuwe collegeperiode te laten uitvoeren. “Met een dergelijke financiële stresstest kan aan de hand van verschillende scenario’s het financiële perspectief van de gemeente geschetst en beoordeeld worden.”, aldus de Rfv in haar rapport. Hierbij is het van belang dat de verantwoordelijkheid van een stresstest bij de gemeente ligt en zij dit dus zelf oppakt. Uiteindelijk zal de financiële stresstest de controlerende rol van de raad vergemakkelijken.

Rfv

Sinds 1 juli 2017 is de taak van de Rfv ondergebracht in de Raad voor Openbaar Bestuur. Dit advies is dan ook het laatste advies wat de Rfv heeft uitgebracht. Voor meer informatie omtrent het Rfv en dit rapport, klikt u hier.

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 13 september 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.  

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!