Maak als raad gebruik van regierol veiligheidsbeleid

Maak als raad gebruik van regierol veiligheidsbeleid

DEN HAAG – Het lokale veiligheidsbeleid wordt niet alleen door de burgemeester bepaald, maar ook door de gemeenteraad. Als de nieuw gekozen gemeenteraad invloed op het veiligheidsbeleid van de gemeente wilt uitoefenen, is het verstandig om een startnotitie te vragen aan het college. Deze kan vervolgens worden vastgesteld om het veiligheidsbeleid in de gemeente een richting mee te geven.

Dit is een van de tips die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft. ‘’Zorg dat u vroeg in het proces van de totstandkoming van het integraal veiligheidsplan betrokken bent, zodat u invloed op dit proces heeft en weet welke inhoudelijke kant het op gaat,’’ aldus het CCV in zijn nieuwe bundel ‘Focus op Veiligheid’.

Integraal Veiligheidsplan

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) staan de prioriteiten die de gemeente kiest voor de komende vier jaar. Het IVP wordt door ambtenaren vaak geschreven aan de hand van de handreiking ‘Kernbeleid Veiligheid’ van de VNG. In deze handreiking wordt aanbevolen om de raad aan het begin van het proces een startnotitie aan te bieden, waarmee zij richting kunnen geven aan de richting van het lokale veiligheidsbeleid.

Zo heeft de raad een grotere invloed op het lokale veiligheidsbeleid dan men vaak denkt. Uit onderzoek van het CCV in de afgelopen raadsperiode bleek dat slechts 28% van de raad zich bewust is van de grote rol die het kan spelen binnen het lokale veiligheidsbeleid.

Volledige informatie

Het CCV geeft in zijn bundel ‘Focus op Veiligheid’ tips waarmee gemeenteraden hun veiligheidsbeleid vorm kunnen geven. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt deze tips in een reeks artikelen. Dit bericht is het eerste in deze reeks.