U bent hier

“Maak de leeromgeving vraaggericht en stel deze open voor iedereen”

Lokale politici zoals raadsleden kunnen sinds kort hun kennis verrijken op de kersverse e-learning platforms voor raadsledenStatenleden en waterschapsbestuurders. Wat is de meerwaarde van deze digitale leeromgevingen en hoe zijn ze optimaal in te zetten? Griffiers Jan Bouke Zijlstra (gemeente Raalte) en Renée Wiggers (provincie Overijssel) zijn enthousiast en delen hun eerste ervaringen. 

Hoe ervaren jullie de digitale leeromgevingen?

Jan Bouke: “Er zitten hele interessante onderwerpen in, waarmee je heel snel op vlieghoogte komt.  Wil je meer weten dan zijn er links naar verdiepende documenten. En je kunt ermee aan de slag wanneer en waar het jou uitkomt. Omdat het nieuw is merk ik wel dat het moet inslijten bij raadsleden en griffiers.”

Renée: “Ik ben er heel enthousiast over. Sterker nog, ik heb als voorzitter vanuit de Vereniging van Griffiers heel erg gepromoot dat er ook een tool voor Statenleden zou komen. Die is er nu en heeft een centrale plek op onze Statensite. Dat laatste is heel belangrijk: maak de leeromgeving zichtbaar en toegankelijk.”

Hoe zetten jullie de digitale leeromgeving in en wat is de meerwaarde ervan?

Renée: “Wij hebben de tool ingezet bij het introductieprogramma voor nieuwe Statenleden. Heel waardevol! Natuurlijk kun je op andere plekken ook veel informatie vinden. Maar dit is een aantrekkelijke manier om snel en gericht toegang te krijgen tot de basisinformatie die je nodig hebt. Het is een interactieve mix van kennis, vragen en casussen. Vragen zijn soms quiz-achtig en antwoorden krijg je op een leuke manier terug. En heel belangrijk: het gaat ook over onze rol. Over welke instrumenten je kunt inzetten bij jouw rol als volksvertegenwoordiger. En zo leer je op speelse wijze de materie kennen, in zo’n drie kwartier per module.”

Jan Bouke: “Zo ervaar ik het ook. Binnenkort hebben we een bijeenkomst over integriteit. In de oude situatie zou ik een uitnodiging versturen met bijlagen. En nu kan ik raadsleden actief meegeven: dit is het onderwerp en via de digitale leeromgeving kun je heel gericht proeven waar het bij dit onderwerp om gaat.”

Voor wie is de leeromgeving vooral bedoeld?

Jan Bouke: “Als ik terugkijk naar het inwerkprogramma voor de raad dan is deze zeer interessant voor nieuwe raadsleden. Maar als het om nieuwe onderwerpen gaat, zoals de omgevingswet en de energietransitie, dan is deze handig voor iedereen. De trainingsmodules zijn interactief en op de persoon gericht. En daarmee dus op maat gemaakt. Verder vind ik de tool ook voor betrokken inwoners belangrijk, zodat zij ook weten wat er speelt in hun gemeente".

Renée: “Helemaal eens met wat Jan Bouke zegt om de tool openbaar ter beschikking te stellen. En ook voor scholen kan deze interessant zijn. Zelf geef ik een cursus politieke sensitiviteit en daar wil ik de tool ook inzetten.”

Welke tips hebben jullie om de tool verder te verbeteren?

Jan Bouke: “De leeromgeving is nu sterk aanbodgericht. Mijn tip is om deze zo snel mogelijk te promoten bij de doelgroep. En vraag dan over een half jaar wat ze er van vinden en vooral wat ze missen. Zodat de leeromgeving meer vraaggericht wordt en er gaandeweg iets ligt dat het totale gemeentelijke en provinciale beleidsveld dekt.”

Renée: “Dat vind ik ook. We hebben vanuit de Vereniging van Griffiers meegedacht over welke onderwerpen interessant zouden zijn als basis. Daar zijn 4 modules uitgekomen. Die moeten we nu verder uitbouwen en aanvullen en daarbij goed voeling houden met de Statenleden. Verder is het heel belangrijk om de tool onder de aandacht te blijven brengen. Want mensen vergeten het weer. Dus blijf herhalen en zegt het voort!”

Hebt u vragen of opmerkingen over de digitale leeromgeving voor raadsleden? Laat dan dan weten via dit formulier!