Maak de rekenkamer onafhankelijk

Maak de rekenkamer onafhankelijk

Een onafhankelijke positie van de rekenkamer is cruciaal in haar functioneren. Om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebeleid op juiste wijze te kunnen onderzoeken, is het immers van belang dat er geen politieke afwegingen en belangen het onderzoek verstoren. Dit is de reden dat in de gemeente Gorinchem er geen raadsleden in de rekenkamer zitten. Dit vertelt Gorinchems raadslid Marjo Molengraaf in een interview voor de rekenkamercampagne van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om onder raadsleden aandacht te geven aan het nut en de noodzaak van een rekenkamer.

⇒ Download

Een onafhankelijke rekenkamer is zoals gezegd van groot belang. Deze onafhankelijke positie wordt ook wel als rolzuiverheid beschreven als één van de kenmerken van zakelijke relatie die de rekenkamer, college en raad moeten hebben met elkaar.

Een zakelijke relatie heeft vier kenmerken:

 1. Rolzuiverheid:
  Politieke afwegingen of machtsposities spelen niet mee, de rekenkamer doet onderzoek vanuit de inhoud.
 2. Een ontvankelijke raad:
  Gemeenteraadsleden zijn dan eerder bereid om te luisteren naar een boodschap die wellicht minder gewenst is en zijn in staat om aanbevelingen uit te voeren.
 3. Een college dat niet bang is voor een extern oordeel:
  Een professioneel college bevordert het gesprek over een rekenkamerrapport, ook als het college er inhoudelijk niet mee eens is.
 4. Betrokkenheid:
  Leden van de rekenkamer moeten bekend zijn met de gemeente en weten wat er politiek-bestuurlijk speelt.

Meer info

Het hele interview met Marjo Molengraaf is hier te lezen.
Kijk voor meer tips en lessen over de rekenkamer op onze webpagina ‘Het nut en de noodzaak van de rekenkamer’.