‘Maak de secretaris geen onderdeel van het politieke spel’

‘Maak de secretaris geen onderdeel van het politieke spel’

Van raadsleden vraagt de gemeentesecretaris om hem of haar uit politieke discussies te houden. Ook vragen gemeentesecretarissen dat raadsleden de functie van gemeentesecretaris niet als politiek te bejegenen. ‘Maak de secretaris geen onderdeel van het politieke spel’.

Dit zijn enkele conclusies uit het manifest Denkkracht in rolinnovatie dat door de 160 deelnemers van het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), vrijdag 11 september, is aangeboden aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers en het ministerie van BZK.

Samenspel

De eerste conclusie uit dat Manifest doet een oproep tot meer samenspel en samenwerking en het verstevigen van de onderlinge banden: “Van burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers vragen wij om een sfeer van ontspannen gesprek met de gemeentesecretaris. De contacten tussen al deze partijen en de gemeentelijke organisatie mogen direct zijn om elkaar te blijven informeren en te voorzien van constructieve reflectie.”

Een beroep, elf rollen

De gemeentesecretaris vervult tal van rollen. In het manifest wordt een 11-tal rollen benoemd, waaronder de rollen van entrepreneur, straatvechter, manager, mediator, dirigent, spindoctor en trendwatcher. Als entrepreneur verwacht de gemeentesecretaris dat raadsleden de secretaris ruimte van bestuur geven en dus vrijheid, vertrouwen en de tijd geven om die rol te vervullen. Belangrijk daarbij is bewustzijn over wie welke rol heeft te vervullen: “Bemoei je met je eigen zaken”. De secretaris verwacht ook dat de raadsleden zich niet bemoeien met de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie bij het aanpassen op nieuwe trends en ontwikkelingen.

In zijn rol als manager roept de secretaris raadsleden op om meer gebruik te maken van goede informatie-uitwisseling met de organisatie zodat er minder schriftelijke vragen gesteld hoeven te worden.

Manifest

Over het manifest is tijdens het jaarcongres van de VGS in Ulft een paneldiscussie gevoerd waarbij namens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden algemeen bestuurslid Ruud Niewold, raadslid uit Woerden, deelnam. Wie het manifest “Denkkracht in rolinnovatie” van de gemeentesecretarissen helemaal wil lezen kan dat doen door hier te klikken.