Maak meedoen mogelijk: een raadsprogramma

Maak meedoen mogelijk: een raadsprogramma

De raad lijkt steeds vaker gefragmenteerd. Hoewel vrijwel ieder kandidaat-raadslid de raad in wil met de oprechte intentie om de gemeente te verbeteren, kan een groot deel van de raadsleden nadat de coalitie is gevormd vaak amper nog een bijdrage leveren. Het maken van een raadsprogramma biedt uitkomst. 

Dit observeert Floris Schoonderwoerd, wethouder in Kaag en Braassem. Vanaf het moment dat raadsleden zijn gekozen en de coalitie is gevormd, wordt de invloed van een aanzienlijk aantal politiek betrokkenen stevig ingeperkt. De coalitie besluit wat er gaat gebeuren en de input van de oppositie wordt regelmatig terzijde geschoven. Ook wordt dan op politiek betrokken kandidaten die niet verkozen zijn maar wel veel waardevolle kennis hebben, nog maar zelden beroep gedaan. 

Eerst de inhoud

In de eigen raad kozen Schoonderwoerd en collega's ervoor om eerst de inhoud te verkennen en daarna pas te gaan praten over het bestuur. Het uitgangspunt was de wens: "Om een breed bestuur te formeren met veel draagvlak in de raad, op basis van een uitnodigende agenda die ruimte geeft aan inwoners en professionals".

Alle raadsleden

Samen met de raad zorgde Floris ervoor dat vanaf dag één alle raadsleden, ieder met een eigen betrokken achterban, mee hebben kunnen praten over de koers van de gemeente. De basis van de formatie in Kaag en Braassem was dat er gekeken werd naar de verkiezingsprogramma's van alle partijen. Daarbij heeft PRO, de partij van Schoonderwoerd, een tabel gemaakt waarin iedere partij per thema kon samenvatten wat hun standpunt was. 

Vervolgens is per thema een overkoepelende samenvatting gemaakt die rekening hield met de punten van zoveel mogelijk partijen. Na verder overleg, schrijven en schrappen, kwamen de raadsleden tot een raadsbreed akkoord op tachtig procent van de onderwerpen.

Voor meer toelichting op hoe in de Zuid-Hollandse gemeente het raadsprogramma tot stand kwam, lees het artikel ‘Maak meedoen mogelijk’ van Floris Schoonderwoerd in het Jaarboek 2020 van de Vereniging van Griffiers meet daarin ook hoe de samenwerking in zijn werk is gegaan en wat de raad van Kaag en Braassem aanbeveelt aan collega’s in andere gemeenten. 

Dit artikel is het derde in een reeks over artikelen in het jaarboek 'Onderscheidend vermogen: verschil maken of overbruggen? ' van de Vereniging van griffiers. Eerdere artikelen in deze reeks: 
Het eerste artikel: "Het verschil is het begin van het compromis";
Het tweede artikel: "Legitieme of slagkrachtige regionale samenwerking". 

Meer over raadsprogramma's:
Raadsleden van gemeenteraden met een raadsprogramma zijn afgelopen maanden gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de Erasmus Universiteit en de Stichting Thorbecke in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden volgende maand gepresenteerd, onder meer door een handreiking met tips en aanbevelingen voor het werken met raadsprogramma's.