"Maak mentale ruimte vrij voor het raadslidmaatschap"

"Maak mentale ruimte vrij voor het raadslidmaatschap"

Om een sterke raad te zijn, is het van belang dat raadsleden zich bewust zijn over hun eigen rol en positie. De Raadsledengids staat in het teken om raadsleden te helpen in inzichten, ervaringen en instrumenten om het raadswerk beter op te pakken en in te vullen. Raadsleden vertellen in de Raadsledengids over de belangrijkste tips die ze kunnen meegeven en hoe zij actief zijn als raadslid. Zo geeft raadslid Robin Brok in de Raadsledengids 2023 een aantal tips.

Maak mentale ruimte vrij voor het raadslidmaatschap

‘’We moeten in de samenleving de samenwerking zoeken, ook in de raad, want er zijn grote opgaven, zoals het klimaatvraagstuk. Wil je als raadslid iets veranderen, zorg dan dat je je raadslidmaatschap mentaal goed geregeld hebt. Het lezen van stukken, het bepalen van standpunten, het voorbereiden voor de raadszittingen, het kost tijd en energie. Ik ben er acht uur per week minder om gaan werken.’’

Verdiep je in de inzichten en standpunten van andere raadsleden

‘’In gesprek zijn betekent ook dat ik me verdiep in dossiers van andere partijen in de raad en van het college. Op die manier leer ik de inzichten, normen en waarden van anderen kennen. Hoe beter je daarmee omgaat, hoe beter samenwerking lukt. Dat helpt om te kijken naar het grote plaatje van de gemeente en voorkomt dat politiek door incidenten gedreven wordt.’’

Meer informatie

Benieuwd naar de Raadsledengids 2023? Klik dan hier.

Voor meer informatie over leren en opleidingen zie de opleidingenpagina op de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Raadsleden die geen lid zijn en een exemplaar willen hebben van de Raadsledengids 2023 kunnen die aanvragen via info@raadsleden.nl