Maak toegankelijkheid voor mensen met beperking een vereiste

Maak toegankelijkheid voor mensen met beperking een vereiste

Laat inwoners met een beperking meedraaien met de lokale democratie als fractiemedewerker of als bijvoorbeeld burgerraadslid. Op deze manier kan het aantal volksvertegenwoordigers met een beperking omhoog van 0,5 procent nu naar vijf procent na de raadsverkiezingen van 2026.

Het is een van de vijf tips uit het manifest Toegankelijke Politiek, dat is opgesteld door het zogeheten aanjaagteam van bestuurders met een beperking.  Het aanjaagteam is ingesteld door de minister van Binnenlandse Zaken en heeft als doel het stimuleren van de politieke participatie door mensen met een beperking.

Ontoegankelijkheid

Slecht 0,5% van de volksvertegenwoordigers heeft een beperking. Zij lopen vaak aan tegen de ontoegankelijkheid van de democratie en de ontoegankelijkheid van de vergader- en overlegplekken. Ook zijn de technische faciliteiten vaak niet in orde of ontbreken die en is het vervoer naar de vergaderruimten ingewikkeld tot onmogelijk.

Oproep

Diversiteit in de lokale democratie is helaas op veel vlakken nog niet op orde.  Inwoners  met een beperking lopen tegen een hoop knelpunten aan en de drempel om politiek actief te worden en te blijven is erg hoog. Het manifest Toegankelijke Politiek roept politieke partijen, die zijn namelijk verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten, op om zich actief in te zetten om de doelgroep te bereiken en bevat vijf duidelijke tips.

Naar vijf procent!

Het manifest roept politieke partijen om een actieve bijdrage te leveren en om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de ambitie uit te spreken om zeker 5% van de kandidaten een beperking heeft.

Vijf tips om aan te komen tot vijf procent raadsleden met een beperking:

  1. Wees als politieke partij toegankelijk in de communicatie, voorzieningen en bijeenkomsten en zorg voor voldoende technische faciliteiten.
  2. Benader mensen met een beperking actief via sociale media en cliëntenorganisaties en met aansprekende, toegankelijke en herkenbare filmpjes en artikelen.
  3. Stel mensen met een beperking in de gelegenheid een gesprek te hebben met een rolmodel, zoals een succesvolle volksvertegenwoordiger met een beperking, met wie ze zich kunnen oriënteren op de politiek en bekijken of het iets voor hen is.
  4. Laat mensen met een beperking meedraaien met de lokale democratie als fractiemedewerker of als bijvoorbeeld burgerraadslid.
  5. Zorg dat er een aanspreekpunt beschikbaar is waar mensen terechtkunnen als de toegankelijkheid of ondersteuning onvoldoende is geregeld en dat als klankbord kan functioneren bij knelpunten in de omgeving of hun persoonlijk functioneren.

Goede voorbeelden

“Mijn gemeente is heel proactief bezig als het gaat om voorzieningen voor politici met en beperking, de griffie beschouwt dit als vanzelfsprekend”, aldus gemeenteraadslid Simone Cox uit de gemeente Brummen.

Françoise Groenendaal, burgerraadslid in de gemeente West Betuwe: “Wat het intrinsiek met je doet dat je onderdeel bent van de maatschappij is moeilijk te omschrijven, maar het is waardevol en geeft je een goed gevoel”.

Ook zijn er gemeenten die al voorzieningen hebben getroffen om raadsleden met een beperking beter en meer toegang te bieden. Een voorbeeld is Eindhoven: Eindhoven investeert in extra steun voor raadslid met beperking.

Meer informatie

Lees hier het volledige manifest ‘Toegankelijke Politiek’.

Bekijk hier wat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden allemaal doet in het kader van Diversiteit en Inclusiviteit.