Maak veilig wonen beschikbaar voor raadsleden en statenleden

Maak veilig wonen beschikbaar voor raadsleden en statenleden

Ook raadsleden en andere volksvertegenwoordigers moeten gebruik kunnen maken in voorkomende gevallen om veiligheidsmaatregelen te treffen rond de eigen woning. De regeling veilig wonen decentrale bestuurders dient zich daarom niet te beperken tot het mogelijk maken van beschermende maatregelen voor alleen wethouders, burgemeesters en andere decentrale bestuurders.

Deze boodschap geven de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, StatenlidNu en de Vereniging van Griffiers aan de minister van Binnenlandse Zaken. De drie verenigingen hebben hun reactie gegeven in het kader van de zogeheten consultatie voor de nieuwe regeling veilig wonen decentrale bestuurders.

Beveiliging

Het beveiligen van decentrale bestuurders als wethouders, burgemeesters en gedeputeerden is volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, StatenlidNu en Vereniging van Griffiers een goede zaak. Door deze nieuwe landelijke regeling hoeft de discussie over dergelijke voorzieningen niet langer plaats te vinden binnen de lokale en provinciale debatten.

Agressie en geweld

Het aantal bedreigingen en intimidaties van politieke ambtsdragers neemt helaas steeds meer toe. Uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 blijkt dat maar liefst 59% van de politieke ambtsdragers in provincies te maken had met agressie of geweld, evenals 50% van de politieke ambtsdragers in gemeenten. De te treffen beveiligingsmaatregelen beperken zich tot preventieve beveiligingsmaatregelen voor politieke ambtsdragers. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Griffiers en Statenlidnu pleiten ervoor dat volksvertegenwoordigers in voorkomende gevallen recht krijgen op dezelfde voorwaarden en dezelfde beschermende maatregelen als de voorgestelde landelijke regeling voor decentrale bestuurders met betrekking tot de toegang tot beveiligingsmaatregelen.

Autoriteit

Om de rechten voor raadsleden en Statenleden te borgen op beveiligingsmaatregelen is het belangrijk om een algemeen basisartikel op te nemen in het rechtspositiebesluit, waardoor volksvertegenwoordigers die lid zijn van gemeenteraden of Provinciale Staten, indien zij beveiligingsmaatregelen nodig achten, een beroep kunnen doen op de beveiligingsautoriteit van het ministerie. Deze autoriteit zou dan dienen te beoordelen of de voorgestelde preventieve beveiligingsmaatregelen passend zijn.

Meer informatie

Lees hier de volledige brief.

Vragen of suggesties over de brief mogen naar info@raadsleden.nl.

Raadsleden die graag in contact willen komen met het Netwerk Weerbaar Bestuur, kunnen mailen naar: info@ondersteuningsteamwb.nl.