Maandelijks vergoeding voor commissieleden

Maandelijks vergoeding voor commissieleden

Een vast maandelijks vergoedingsstelsel voor burgerleden, ter vervanging van het huidige systeem van vergoeding per vergadering is wenselijk. Het grote voordeel van zo’n maandelijks vergoedingssysteem: veel minder administratieve rompslomp voor de Raadsgriffie en voor burgerleden, de zogeheten niet-raadsleden die commissiewerk doen. 

Dat is de belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek naar het commissiestelsel, de wijze van vergoeding en het budget. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, blijkt dat negen op de tien gemeenten gebruik maken van burgerleden, of een van de ander 39 benamingen voor niet-raadsleden die commissiewerk doen. Een meerderheid (86%) van de gemeenten werkt met een vergoeding per vergadering. 

Het beoordelen van de in aanmerking komende burgerleden voor vergoedingen brengt aanzienlijk extra administratieve lasten met zich mee voor de griffie. Er moet namelijk genoteerd worden aan welke vergadering is deelgenomen. Bovendien werkt elke raad met een ander model van vergaderen voor raad en commissies, of kent zelfs geen formele commissies. 

Vrijwilligersvergoeding

Een alternatief voor de vergoeding per vergadering is er ook, namelijk het toepassen van de vrijwilligersvergoeding met een vast bedrag. Zes procent van de gemeenten passen een jaarlijkse vaste vrijwilligersvergoeding toe.

Hoogte vergoeding

Van de gemeenten die een vergoeding per vergadering betalen, is het gemiddelde bedrag van deze vergoeding per vergadering €97,54. In het geval van een vaste vrijwilligersvergoeding is dat een bedrag van €143,74 per maand. 

Aantrekkelijkheid

Veel respondenten hebben aangegeven dat de vergoeding voor burgerleden naar hun mening moet worden verhoogd om de aantrekkelijkheid van het commissielidmaatschap te vergroten. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om commissieleden aan te trekken, maar zorgt ook voor een sterkere verbinding met de huidige leden. Zij zouden dan minder snel geneigd zijn om na verloop van tijd af te zien van het commissielidmaatschap.

Opleidingsbudget

Een budget voor opleidingen kan ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het ambt van het burgerlid. Opvallend is dat 39% van de gemeenten geen budget of vergoedingsregeling voor opleidingen heeft. Slechts 15% van alle gemeenten heeft een vast bedrag voor opleidingen van burgerleden.

Onderzoek naar commissieleden stelsel

De resultaten in dit onderzoek zijn tot stand gekomen na raadpleging van de griffie van alle Nederlandse gemeenten. Hierbij hebben we 254 unieke reacties ontvangen, wat resulteert in een representatief beeld van 74,27% van alle Nederlandse gemeenten.

Je kunt de volledige onderzoek 'Commissieleden. Over wijze van vergoeding en budget' hier vinden.