Maatschappelijk middenveld komt “buurten” in Amstelveen

Maatschappelijk middenveld komt “buurten” in Amstelveen

Coalitieakkoorden zijn niet uitsluitend een afspraak tussen partijen, maar vertolken als het goed is wat inwoners en het maatschappelijke organisaties voor ogen hebben in hun gemeente. Amstelveen vult dat concreet in; van allerlei domeinen en instellingen kwamen vertegenwoordigers de afgelopen weken “buurten” op het stadshuis.

De formerende partijen VVD, D66, PvdA en Goed voor Amstelveen nodigden op het raadshuis diverse organisaties uit voor themasessies. Dat gebeurde achter gesloten deuren.

Draagvlak coalitieakkoord

De gemeente liet namens de onderhandelaars, Marijn van Ballegooijen (PvdA), Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen), Floor Gordon (D66) en Herbert Raat (VVD) in een persbericht weten, dat het viertal het belangrijk vond “input vanuit het maatschappelijk middenveld te ontvangen” en dat het coalitieakkoord moet kunnen rekenen op “draagvlak” bij dat maatschappelijk middenveld bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

Dwarsdoorsnede

De maatschappelijke organisaties die aanschuiven, vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van het lokale maatschappelijk middenveld; op het gebied van sport en recreatie, cultuur, onderwijs, kinderopvang, bedrijfsleven, detailhandel, horeca, banken, wonen/(ver)huren, inwoners, groen en duurzaamheid, energie, zorg en welzijn, participatie/sociaal domein, patiënten en cliënten, openbaar vervoer, vrijwilligerswerk, werk en inkomen, vluchtelingen. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van juni het nieuwe college van burgemeester en wethouders wordt gepresenteerd.