Marginalisering van de gemeenteraad

DEN HAAG – Marginalisering van de gemeenteraad dreigt na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Twee redenen: veel nieuwe raadsleden en daardoor onervarenheid en onwetendheid in de gemeenteraad.

Raadslid.Nu houdt er rekening mee dat het aantal raadsleden met twee of drie perioden raadservaring snel afneemt en voorziet dat minimaal 30 procent van de zittende raadsleden niet terugkeren. Peter Otten, voorzitter van Raadslid.Nu, wijt deze grote uitstroom van raadsleden aan de ‘zapcultuur’. ‘Mensen willen minder lang met één ding bezig zijn. Om uit te groeien tot een goed raadslid  moet je daar zeker een jaar of zes voor uittrekken, drie tot vier avonden per week. Nogal wat raadsleden vinden dat lopende hun periode al te grijs worden en stappen eruit. Ze hebben genoeg gezien en vinden het tijd voor iets anders’, aldus Peter Otten in Binnenlands Bestuur. 

Colleges profiteren

Volgens de Twentse hoogleraar Marcel Boogers zal zeker de helft van de ruim 9.000 raadsleden niet terugkeren. Hij voorziet dat door de extra taken voor gemeenten door de decentralisatie van jeugdzorg, participatie en awbz naar gemeenten en de onervarenheid van raadsleden met deze onderwerp de marginalisering van de raad toeneemt.  ‘Ik denk dat vooral de colleges daarvan profiteren. Die zullen door gemeenteraden minder worden uitgedaagd omdat ze eenvoudigweg onvoldoende kennis van zaken hebben. De wethouder echt het vuur aan de schenen leggen, dat zie ik raadsleden de komende periode minder doen dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien’, aldus Boogers .

Raadslidmaatschap geeft weinig voldoening

Wat bovendien meespeelt, is dat het raadslidmaatschap nog maar weinig voldoening geeft en tevens steeds zwaarder is geworden. ‘Zeker de afgelopen periode zal haar tol eisen. Er moest ontzettend veel worden bezuinigd en om dat voor elkaar te krijgen, kwamen brede coalities tot stand die van raadsleden van deelnemende partijen een ijzeren discipline eisten. De oppositiepartijen hadden vaak nauwelijks iets in te brengen. Voor beide groepen raadsleden zal gelden dat ze zich nu afvragen wat ze vier jaar lang eigenlijk hebben zitten doen’, aldus Marcel Boogers in Binnenlands Bestuur. 

Klik hier voor het artikel van Binnenlands Bestuur

Raadslid.NU, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor eensterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.