Marieke van Genugten: 'Doelen niet van bovenaf bepalen'

Marieke van Genugten: 'Doelen niet van bovenaf bepalen'

'Omdat veel van de taken van de gemeenten niet onder directe invloed van het college worden uitgevoerd, maar door andere maatschappelijke partijen (onderwijs- en zorginstellingen) is het voor de gemeenteraad moeilijker om te controleren. Er wordt vaak gesproken over het formuleren van objectieve, meetbare criteria waarmee de raad kan controleren. Het probleem hierbij is dat het lastig is om uit te voeren.'

Volgens Van Genugten, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen spreekt er een mate van wantrouwen uit aan het op deze manier vormgeven van controle en verantwoording van organisaties op afstand. Zij pleit voor het vaker inzetten van het zogenaamde 'stewardshipmodel'. 'Hierbij worden de beoogde doelen niet van bovenaf bepaald, maar  gebeurt in samenspraak tussen de gemeenteraad en het college van B&W.'

Raadsrapporteurs

Een van de voordelen hierbij is volgens haar dat de informatie die de raad krijgt een goede weergave van de realiteit is en zijn de doelen makkelijk te herijken wanneer de situatie verandert. Ook biedt deze aanpak meer ruimte voor andere vormen van informatie door in gesprek te gaan met zorgafnemers. Het nadeel van deze aanpak is dat het meer tijd kost om goed in te richten dan de controle die in veel gemeenten momenteel plaatsvindt. 'Hier moet over nagedacht worden, bijvoorbeeld over het inzetten van raadsrapporteurs.'

Meer informatie

Dit is de een beknopte samenvatting uit de bijdrage van Marieke van Genugten, universitair docent van de Faculteit Managementwetenschappen aan
de Radboud Universiteit Nijmegen, in de bundel 'Controle als Democratische Waarde', een verslag van een verkenning van controle en verantwoording in het lokaal bestuur. Redactie:Klaartje Peters (Universiteit Maastricht) en Peter Castenmiller(Stichting Decentraalbestuur.nl)

Zie ook:een sterke controlerende raad in negen stappen