Mark den Boer nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Mark den Boer nieuwe voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Mark den Boer (30) is  verkozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 24 november is Mark benoemd tot voorzitter en hij volgt hiermee oud-voorzitter Peter Otten op.

Vanaf 1 september 2014 was Mark de waarnemend-voorzitter na het aftreden van Peter Otten. Daarvoor was Mark van september 2010 tot en met september 2013 als algemeen bestuurslid en van september 2013 tot en met september 2014 als vice-voorzitter verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Mark den Boer is raadslid in de gemeente Molenwaard, sinds januari 2013. Voor de fusie van Molenwaard was hij raadslid in de gemeente Graafstroom vanaf april 2008.  

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hield de toen nog kandidaat-voorzitter een vlammende pitch over het belang van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de missie die hij als voorzitter de komende jaren wil nastreven. Zo zei hij het volgende over zijn missie: ‘’Als ieder raadslid over 3 jaar over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zegt: deze vereniging, daar wil ik, nee, daar móet ik lid van zijn. Dan is mijn missie geslaagd!’’ Na deze presentatie is Mark bij acclamatie benoemd tot voorzitter. Oud-voorzitter Peter Otten was ook aanwezig tijdens de voorzittersbenoeming en was één van de eerste om Mark te feliciteren met zijn nieuwe functie.

Na het vertrek van voorzitter Peter Otten op 1 september is de vacature van het voorzitterschap open gesteld. Waarnemend voorzitter Mark den Boer was het enige raadslid dat zich heeft gekandideerd voor het voorzitterschap. Een voorzitterscommissie heeft in een gesprek met de kandidaat getoetst of hij voldeed aan de profielschets. De rapportage van dit gesprek is aan de Algemene Ledenvergadering ter beschikking gesteld.

Hier kunt u de pitch teruglezen die Mark den Boer hield tijdens de ALV.