Masterclass in Samenspel

Masterclass in Samenspel

Raadsleden en wethouders staan samen voor de uitdaging hoe college en gemeenteraad samenwerking bij de uitvoering van de nieuwe taken werk, zorg en ondersteuning vorm kunnen geven. Daarom organiseren de Wethoudersvereniging en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een gezamenlijke, bijzondere masterclass over het samenspel van bestuur en raad over de drie gedecentraliseerde taken in het sociaal domein.

De Twentse hoogleraar professor dr. Marcel Boogers zal u inhoudelijk door en langs de voetangels en klemmen leiden die de samenwerking tussen raad en college beïnvloeden. Vragen komen aan de orde als: waar heeft de raad nu echt kunnen sturen en waar liggen de kansen voor wethouders en raad in de toekomst?

Spannend samenspel

De raad heeft de wethouder nog niet het vel over de oren getrokken, zo blijkt uit onderzoek naar het ten val komen van wethouders. Kijkt en denkt de raad anders over zijn controlerende taak? Heeft de wethouder meer speelruimte gekregen? En wat betekent dat voor de inwoners die afhankelijk zijn van de beschikbare budgetten? Aan de hand van (semi-fictieve) cases gaan wij met elkaar in gesprek over het samenspel tussen raad en college in het jaar van de waarheid. Hoe gaan wij met elkaar om als het echt spannend wordt, hoe voorkom je als portefeuillehouder een afrekencultuur waarin alles moet worden dichtgeregeld? Hoe benut je gezamenlijk de kracht van de lokale democratie om het sociale domein beter te laten functioneren?  En hoe kan de raad sturen op regionale afspraken?

Op al deze vragen gaan we gezamenlijk en dus in Samenspel op zoek tijdens deze Masterclass in Samenspel op vrijdag 9 oktober in Apeldoorn.

Aanmelding

De Masterclass zal op vrijdag 9 oktober van 13:30 – 16:30 plaatsvinden in het Van der Valkhotel De Cantharel (Van Golsteinlaan 20,  7339 GT Apeldoorn).  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@raadsleden.nl.