Meer controle gemeenteraden in voorstel Coronawet

Meer controle gemeenteraden in voorstel Coronawet

De tijdelijke wet die de noodverordeningen vervangt waarin de coronamaatregelen zijn vastgelegd, biedt meer ruimte voor de controlerende taak van de gemeenteraad. Volgens het wetsvoorstel dat de minister vandaag naar de Kamer stuurde, moet het kabinet nieuwe maatregelen eerst voorleggen aan de Tweede Kamer.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleen pleitte bij het opstellen van de coronawet al voor een ruimere rol van de Gemeenteraad, zie ook het artikel "Geef gemeenteraad ook een rol bij tijdelijke Covid-19-wetgeving".

Juridische basis

Met dit nieuwe wetsvoorstel komt het kabinet tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de juridische basis van de coronamaatregelen beter te regelen. Want noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, volgens het kabinet voorlopig nog nodig blijven.

Bevoegdheden

Het kabinet krijgt met deze wet geen extra of andere bevoegdheden, nieuwe maatregelen moet het kabinet straks eerst voorleggen aan de Tweede Kamer. De wet geldt in principe een halfjaar, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.

Adviezen verwerkt

In het wetsvoorstel zijn de opmerkingen en adviezen van diverse organisaties zoals de Raad voor de Rechtspraak, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State verwerkt. Daarmee verschilt het wetsvoorstel van het eerste concept dat in consultatie is gegaan. Zo is bijvoorbeeld in dit wetsvoorstel de handhaving bij mensen thuis niet aan de orde, en is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de VOG.

Meer informatie

Voor meer informatie over het wetsvoorstel, het eerdere nieuwsbericht "Geef gemeenteraad ook een rol bij tijdelijke Covid-19-wetgeving" en zie ook de column van Douwe Jan Elzinga: De Tijdelijke Coronawet is een misbaksel.