Meer focus op raadsleden binnen VNG

Meer focus op raadsleden binnen VNG

Het is belangrijk dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer oog heeft voor raadsleden. Josee Gehrke, de nieuwe voorzitter van de commissie van Raadsleden & Griffiers, zei dit tijdens de Bestuurdersdag, afgelopen maandag, in Utrecht.

Gehrke onderstreepte dat de nieuwe commissie voor Raadsleden & Griffiers er niet alleen is om het bestuur en de vakcommissies van de VNG te adviseren. De nieuwe commissie moet ook zelf zijn agenda willen bepalen, aldus Gehrke. De 11 raadsleden en 9 griffiers van de nieuwe commissie Raadsleden & Griffiers zijn maandagmiddag door de Buitengewone Algemene Ledenvergadering benoemd. Alle leden van de commissie zijn hier te zien. 

De commissie die onder leiding staat van Gehrke, griffier in De Wolden en tevens bestuurslid van de VNG, moet de rol en positie van gemeenteraden in een vroegtijdig stadium op de kaart zetten op de diverse thema’s waarop de VNG actief is. De nieuwe commissie kan ervoor zorgen dat de focus van het bureau van de VNG meer op raadsleden komt te liggen.

Transparantie

Voor de nieuwe commissie was zeer veel animo. Meer dan 100 raadsleden en griffiers hadden zich kandidaat gesteld voor de twintig plekken die de nieuwe commissie te bieden had. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Mark den Boer gaf tijdens de Buitengewone ALV van de VNG aan dat er meer transparantie nodig is in de kandidaatstellingsprocedure voor commissies en gaf aan dat de Nederlandse Vereniging voorRaadsleden graag een raadslid als voorzitter van de commissie had gezien.