Meer grip op gemeenschappelijke regelingen via uw raadsinformatiesysteem

Meer grip op gemeenschappelijke regelingen via uw raadsinformatiesysteem

DEN HAAG - Gemeenschappelijke regelingen zorgen ervoor dat gemeenten hun krachten kunnen bundelen om hun taken te realiseren. Ze maken het politieke landschap echter ook complex en vormen een uitdaging voor de lokale democratie. Door middel van uw raadsinformatiesysteem van NotuBiz, kennispartner van Raadslid.Nu, kunt u als raadslid meer grip op uw gemeenschappelijke regelingen krijgen.

Gemeenschappelijke regelingen kunnen qua doelstelling en organisatiestructuur sterk van elkaar verschillen. Bovendien neemt het aantal gemeenschappelijke regelingen waaraan gemeenten deelnemen toe. Het uitvoeren van de kader stellende en controlerende taken van de gemeenteraad wordt zo steeds complexer en het houden van grip wordt haast onmogelijk.  

Eén gemeenschappelijk informatieportaal

NotuBiz helpt gemeenteraden weer grip te krijgen door alle benodigde informatie te integreren in het raadsinformatiesysteem (RIS). Dit kan voor verschillende soorten samenwerkingsverbanden: van unieke overlegstructuren, zoals gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, tot grote regionale samenwerkingen, veiligheidsregio’s, centrumgemeenteconstructies en verkenningen voor gemeentelijke herindelingen.

Afgestemd op uw wensen en werkwijzen voegt NotuBiz informatie toe aan uw RIS of wordt er een compleet nieuw informatieportaal ingericht. De informatiepositie van de gemeenteraad wordt op deze manier versterkt: raadsleden kunnen beter overzicht houden, hun zienswijzen delen en sturing geven aan een gemeenschappelijke regeling. Klik hier voor een grotere versie van het informatieportaal. 

 

Voordelen voor de gemeenteraad       

De voordelen van een gemeenschappelijk informatieportaal voor u op een rij:

  • Gemeenteraden kunnen hun kader stellende en controlerende taak beter uitvoeren.

  • Alle deelnemende gemeenteraden hebben een gelijke informatiepositie. 

  • Raadsleden kunnen hun ‘zienswijze’ op een gemeenschappelijke regeling over gemeentegrenzen heen delen.

Meer weten?   
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw gemeenschappelijke regeling? NotuBiz heeft uw griffier hiervan op de hoogte gesteld. U kunt NotuBiz ook direct benaderen. Neem dan contact op met Lennart Kapoen via L.Kapoen@notubiz.nl of 06 - 27109770.

Kennispartner

NotuBiz is kennispartner van Raadslid.Nu. Deze kennispartnerrelatie is er op gericht dat gemeenteraden en raadsleden goed en effectief worden ondersteund in hun werkzaamheden.

Raadslid.Nu probeert raadsleden te ondersteunen in meer grip en controle op regionale samenwerking. Zie voor meer informatie het dossier en de serie op de website van Raadslid.Nu: In de ban van regionale samenwerking.
 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 18 december 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en LinkedIn. 

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. 

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!