Meer inwoners deden mee in digitale coronaperiode

Meer inwoners deden mee in digitale coronaperiode

De coronaperiode betekende niet alleen veel leed en ongemak, maar had ook positieve punten. Meer en nieuwe groepen mensen sloten aan bij digitale inspraakmomenten en participatietrajecten. De noodgedwongen digitalisering heeft zodoende ook positieve gevolgen gehad voor de lokale democratie, concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob).

Toch moet fysiek vergaderen de norm blijven, vindt dit belangrijke adviesorgaan voor het openbaar bestuur. Dat geldt ook voor vormen van inspraak en interactie met inwoners: er moet ook rekening worden gehouden met het gegeven dat niet alle inwoners even handig zijn in digitale participatie.

Digitale informatievoorziening

Digitale participatie door en inspraak van burgers is met name geschikt voor bijeenkomsten met informerende doeleinden, zo luidt de conclusie van de Raad voor het Openbaar Bestuur in het advies “Van crisis naar opgave”. Het advies is een analyse van de wijze waarop de coronacrisis door gemeenten, burgemeesters en gemeenteraden is aangepakt. De Raad beveelt gemeenten aan om participatie en inspraak op digitale wijze mogelijk te blijven maken, zoveel mogelijk naast ‘offline’ varianten hierop. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een toename van de participatie van burgers.

Fysiek vergaderen de norm

Volgens de Raad blijven ook de offline – en dus ouderwets - georganiseerde participatie-en inspraakbijeenkomsten in het gemeentehuis/stadhuis of op andere plekken in de gemeente zeer waardevol. Zo lenen digitale bijeenkomsten zich volgens de Raad niet voor interactie tussen burgers en dient er rekening worden gehouden met burgers die onvoldoende digitaal vaardig zijn.

Zowel de Rob als de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleiten ervoor dat fysiek vergaderen tot norm verheven moet worden. Wanneer het gaat om gesprek, discussie of debat heeft het digitale vergaderen namelijk een nadelige invloed op de kwaliteit daarvan. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden deelt de conclusie van de Rob met betrekking tot digitaal vergaderen: deze manier is met name geschikt voor bijeenkomsten met een informerend karakter.

Meer informatie

Voor het volledige advies “Van crisis naar opvang” van de Raad voor het Openbaar Bestuur, kunt u hier klikken.