Meer kennis vanuit bedrijfsleven in de raad

Meer kennis vanuit bedrijfsleven in de raad

DEN HAAG – De gemeenteraad is gebaat bij meer raadsleden vanuit het bedrijfsleven met specifieke expertise, aldus de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding hiervan is Rotterdam in samenwerking met het ministerie van BZK en werkgeversvereniging Club Rotterdam een proef gestart om het voor mensen uit het bedrijfsleven aantrekkelijker te maken raadslid te worden. 

Volgens de Rotterdamse raadsgriffier Han van Midden moet de raad bijvoorbeeld met de komende energietransitie meer expertise binnenhalen vanuit bedrijven die hiermee te maken krijgen. Het is wel zaak dat de onafhankelijkheid van het raadslid gewaarborgd blijft. "Mensen zitten niet namens Shell of een ander bedrijf in de raad. Raadslid ben je altijd op persoonlijke titel en nevenfuncties worden geregistreerd. Bovendien doen de partijen de werving, niet de bedrijven. De partij gaat over de fractiediscipline en transparantie. Bedrijven kunnen nu ook al lobbyen bij de politiek. Dat verandert niet als mensen uit het bedrijfsleven raadslid worden.’’

Mark den Boer, voorzitter van Raadslid.Nu, is het met Han van Midden eens dat de gemeenteraad een goede afspiegeling moet zijn van de bevolking. Of dat met deze proef bereikt wordt betwijfelt hij: ‘’De raad een goede afspiegeling van de samenleving laten zijn is een goed streven, maar niet het allerhoogste doel. Dit is denk ik ook niet realistisch. Kennis en expertise zit in de samenleving zelf. Raadsleden moeten meer het stadhuis uit en die informatie ophalen.’’

Raadswerk aantrekkelijker maken

De proef die wordt gestart is ook bedoeld om het raadswerk aantrekkelijker te maken voor werknemers uit het bedrijfsleven. Zo wil de gemeente experimenteren met verschillende beloningen voor raadsleden. ‘’Die zijn nu nagenoeg gelijk. Bij de Waterfrontenquête, onlangs in Rotterdam, moesten twee van de vijf commissieleden vrijwel al hun vrije dagen opnemen. Als je plaatsneemt in een onderzoekscommissie of enquête, zou de beloning hoger moeten zijn", aldus Van Midden.

Seminar

Op 4 september wordt er tijdens een seminar in het stadhuis van Rotterdam verder gesproken over de proef. Hier wordt onder andere behandeld hoe bedrijven werknemers genoeg ruimte kunnen geven voor het raadswerk en over de verschillen in beloning voor raadsleden. Meer informatie over deze bijeenkomst kunt u vinden via deze link. `

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 16 augustus 2017

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.    

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!