Meer nazorg voor bedreigde raadsleden

Meer nazorg voor bedreigde raadsleden

Als er sprake is van agressie en geweld tegen raadsleden, moet er meer aandacht komen voor de nazorg van de slachtoffers. Dit heeft voorzitter Mark den Boer onderstreept tijdens een gesprek met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over bedreigingen tegen raadsleden.

Agressie en geweld kunnen zorgen voor spanningen binnen een gezin en persoonlijke omgeving van raadsleden. Dit kan een aanleiding zijn om af te zien van raadswerk, zegt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in De Telegraaf. De vereniging benadrukt dat er daarom ook sprake moet zijn van nazorg, zo verklaart Mark den Boer tegen Nu.nl

‘’Bovendien vindt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden dat er een meldpunt moet komen waar raadsleden terecht kunnen, waar ze hun verhaal kunnen doen en waar ze een luisterend oor kunnen vinden’’, aldus voorzitter Mark den Boer tegenover BNR Nieuwsradio. ‘’Daarnaast moeten raadsleden goed toegerust worden hoe om te gaan met bedreigingen en intimidatie.’’  

Den Boer heeft bij de minister aangedrongen op meer nazorg voor raadsleden die te maken hebben met agressie en geweld. ‘’De gevallen van bedreigde  raadsleden die in de media verschijnen zijn het topje van de ijsberg’’, zegt hij in De Volkskrant. ‘’Het aantal bedreigingen nam de laatste jaren al toe, maar het vluchtelingenvraagstuk heeft het aantal verder vergroot.’’

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft tijdens het gesprek met de minister ook voorstellen gedaan om een meldpunt in te stellen zodat er meer zicht komt op agressie en bedreigingen van raadsleden en om bijeenkomsten te houden en een campagne te voeren om de ondermijnende effecten van bedreigingen tegen raadsleden te bestrijden. Daarover is hier meer te lezen.