Meer ondersteuning bedreigde raadsleden

Meer ondersteuning bedreigde raadsleden

Een landelijk ondersteuningsteam moet raadsleden, wethouders en burgemeesters ondersteunen wanneer zij te maken krijgen met bedreigingen of geweld.  Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren laten weten aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van de monitor Agressie en Geweld in het openbaar bestuur 2018. De monitor bevat een speciale bijlage met de uitkomsten voor raadsleden.

De monitor Agressie en Geweld is een tweejaarlijks onderzoek naar bedreiging en agressie tegen politieke ambtsdragers, zoals raadsleden en leden van het college van B&W. Uit de gepresenteerde monitor blijkt dat 28% van de raadsleden te maken heeft gehad met agressie of geweld, waar dit in 2016 26% van de raadsleden betrof. Het grootste deel van het verbale geweld vindt plaats door persoonlijke contacten (38%), waar agressieve benaderingen via social media de afgelopen jaren zijn toegenomen tot 31%.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Minister van Binnenlandse Zaken Ollongren pleit nu voor een Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team zal bij incidenten en ondersteuning aanbieden. Dit team kan bijvoorbeeld bestaan uit (oud-)bestuurders en volksvertegenwoordigers.  Zij kunnen hun kennis en ervaring delen op dit terrein en van hieruit adviseren over welke stappen te ondernemen. Waar nodig kunnen verschillende experts uit het Netwerk Weerbaar Bestuur ingeschakeld worden voor extra ondersteuning. Deze extra ondersteuning kan betrekking hebben op integriteit of beveiliging, maar ook op nazorg aan de betreffende persoon en zijn/haar eventuele gezin.

Meer informatie

De brief van minister Ollongren aan de Tweede Kamer waarin zij de monitor aanbiedt en pleit voor het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is hier te lezen: Aanbieding monitor agressie en geweld 2018. De volledige Monitor agressie en geweld 2018 is heir te vinden: Monitor agressie en geweld 2018. Voor raadsleden organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in 2017 speciale bijeenkomsten hoe om te gaan met agressie, intimidatie en geweld. De vereniging wil deze bijeenkomsten in de tweede helft van 2018 opnieuw houden. Aandacht voor de nazorg van raadsleden die te maken hebben gehad met agressie en geweld is volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ook een punt van aandacht, zie daarvoor ‘’Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’’.