Meer raadsleden in bestuur en commissies VNG

Meer raadsleden in bestuur en commissies VNG

Het aantal raadsleden in het bestuur en de commissies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) moet fors omhoog. Minimaal vijftig raadsleden moeten in bestuur en commissies van de VNG voor de periode 2022-2026 zitting hebben in het bestuur en commissies van de belangenorganisatie van gemeenten.

In elke commissie van de VNG en het bestuur zouden daarom minimaal vijf raadsleden zitting dienen te hebben. Dit heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de VNG in een brief laten weten.

Hoogste bestuursorgaan

Een sterke rol en positie van de raad is het doel van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Bij een sterke positie van de raad hoort een sterke vereniging en hoort ook een sterke vertegenwoordiging van raadsleden in de VNG, de belangenbehartigingsorganisatie van gemeenten. De reden daarvoor: de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en dient evenredig daarom een vertegenwoordigende plek en positie te hebben in het bestuur en de commissies van de VNG.

Handvol raadsleden

Raadsleden in het bestuur en de commissies van de VNG op de vingers van een paar handen te tellen. Inclusief de commissie Raadsleden & Griffiers (9 raadsleden) zijn er slechts ruim twintig raadsleden vertegenwoordigd in het bestuur en de commissie van de VNG. Deze raadsleden zitten onder meer in het VNG-bestuur (3 op 25) en het College van Arbeidszaken heeft 1 raadslid als lid, terwijl de overige commissies slechts een enkel raadslid hebben. De commissie Raadsleden & Griffiers heeft de meeste raadsleden; in deze commissie is sprake van een fifty-fifty verdeling van raadsleden en griffiers. De commissie Raadsleden & Griffiers is ook de enige commissie met een raadslid als voorzitter. “De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden pleit ervoor dat de commissie Raadsleden & Griffiers een raadslid als voorzitter behoudt”, schrijft Bahreddine Belhaj, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in de brief aan de VNG.

Werkgeversfunctie

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt ook dat het College van Arbeidszaken (CvA) een groter aandeel raadsleden in zijn college krijgt. De voorkeur is vijf raadsleden in het CvA met een ondergrens van twee raadsleden. “Wij maken ons zorgen of de werkgeversfunctie van de raad jegens de griffie voldoende aandacht en ruimte krijgt. Wij vinden het belangrijk dat deze functie een ruimere plek krijgt binnen de VNG en in het College van Arbeidszaken. Wij voeren daarover graag het gesprek met de VNG. Onze vereniging heeft daartoe ook een afzonderlijke brief samen met de Vereniging van Griffiers verstuurd om deze boodschap ter attentie te brengen van het CvA”, zegt Belhaj.

Provinciale afdelingen

Raadsleden hebben ook niet of nauwelijks een plek in het bestuur van de provinciale afdelingen van de VNG. “Wij willen graag bij en via het VNG-bestuur bepleiten dat ook op provinciaal niveau raadsleden in de VNG-afdelingsbesturen meer plekken krijgen”.

Meer informatie

Over de bestuurlijke rol van raadsleden in provinciale, regionale en landelijke besturen van verenigingen, is meer te lezen in het rapport 'De bestuurlijke rol van de raad'  van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.