Meer weten over grip op grote projecten?

Meer weten over grip op grote projecten?

Raadsleden hebben als lid van het hoogste bestuursorgaan vaak de verantwoordelijkheid voor grote, complexe en ingrijpende projecten. Te denken valt aan de aanleg van spoortunnels, metrolijnen en de nieuwbouw van multifunctionele stadion-, sport- en wooncomplexen, maar ook de nieuwe inrichting van de jeugdhulp. Hoe je als raadslid meer grip, controle en sturing op dergelijke grote projecten kunt uitvoeren, is het onderwerp van gesprek van een live-webinar van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op 12 maart 2021.

Wat zijn de kenmerken van grote projecten waarop het misloopt omdat het project niet wordt gerealiseerd, of het budget uit de hand loopt of het project later geen opbrengst meer heeft? Wat is het belang van het herkennen van de drijfveren van wethouders bij de realisatie van grote projecten, zoals de bouw van nieuwe stadions of het gastheerschap van de Floriade? Op deze en tal van andere vragen over de valkuilen en successen van grote projecten voeren we het gesprek met Wouter Jan Verheul van de Technische Universiteit Delft, die is gepromoveerd op onderzoek naar grote projecten en zich bezig houdt met het succes en falen van grote stadsprojecten.

Rekenkamer

Grote projecten zijn vaak en veelvuldig onderwerp van onderzoek door de rekenkamer geweest. Met Jan de Ridder, directeur van de Amsterdamse rekenkamer voeren we het gesprek over wat er te leren valt uit onderzochte grote projecten, zoals de Noord-Zuidlijn en Oostlijn in de hoofdstad. Tevens spreken we met hem over aanbevelingen en lessen hoe de raad en raadsleden meer grip en controle kunnen krijgen op de uitvoering van grote, langjarige projecten, zowel op infrastructureel terrein als op sociaal gebied, zoals de jeugdhulp.

Spoorzone

Aan tafel komt ook het Tilburgse raadslid Helma Oostelbos. Zij heeft twee grote projecten in haar portefeuille: de ontwikkeling van de spoorzone en de bouw van het nieuwe stadskantoor in Tilburg. Met Oostelbos voeren we het gesprek hoe het als raadslid is om te kunnen sturen op dergelijke grote projecten en waar en op welke wijze de raad invloed kan uitoefenen op gemaakte afspraken in dit soort langjarige projecten.

Aanmelding

Het webinar grip en controle op grote projecten wordt gehouden op vrijdag 12 maart van 15 tot 16 uur. Het doel van het webinar is om de ervaringen van raadsleden te delen en bespreken, zodat andere raadsleden daarvan in deze raadsperiode en daarna kunnen leren.

Deelname aan de sessie is geheel kosteloos. Aanmelden kan hier. Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden via info@raadsleden.nl.