Meer zicht krijgen op de RES

Meer zicht krijgen op de RES

De Regionale Energiestrategie (RES) is voor veel raadsleden een lastig dossier, waarbij veel rekening moet worden gehouden met andere gemeenten in de regio, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Om inzicht te bieden in dit proces zijn de RES-kaarten ontwikkeld. Debat.NL laat in zijn nieuwste animatie zien hoe je hier mee aan de slag kunt gaan.

Om aan de landelijke klimaatdoelen te kunnen voldoen is Nederland in 30 RES-regio’s verdeeld. Binnen deze regio’s dienen de gemeenten een gezamenlijke strategie op te stellen waarmee zij de benodigde energiebesparing en duurzame opwekking denken te realiseren. Dit is een lastig proces, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met een veelvoud aan organisaties, instellingen en bedrijven. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor inwoners. Om raadsleden te helpen om hier grip op te krijgen zijn de RES-kaarten ontwikkeld door de Argumentenfabriek. In deze informatiekaarten wordt overzichtelijk weergegeven wat de RES is en wat de rol van de raad in het gehele proces is. Debat.NL, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, legt in onderstaande animatie overzichtelijk uit hoe deze RES-kaarten ingezet kunnen worden. U vindt de RES-kaarten in de digitale leeromgeving. Een directe link vindt u hier.

Online sessie

Op 3 juni (19:30-21:00) organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een online Raadsacademie over regionale samenwerking. Hierbij is er ook aandacht voor de RES. Zo gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe het proces van de RES er uit ziet nu de inleverdatum van de concept-RES uitgesteld is en komt de vraag naar voren hoe een raad hierop kan sturen. Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vindt u hier: Online Raadsacademie (03/06).