Meerderheid raadsleden kleine gemeenten voor herindeling

Meerderheid raadsleden kleine gemeenten voor herindeling

Herindeling van de eigen gemeente als alternatief voor samenwerking blijkt voor meer dan de helft van de raadsleden uit de kleinste gemeenten, minder dan 25 duizend inwoners, onvermijdelijk. Dit blijkt uit de landelijke enquete die door Overheid in Nederland is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden onder alle raadsleden over samenwerking en herindeling.

De bereidheid tot herindeling neemt af naarmate de gemeente groter is. Slechts 22% van de raadsleden in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners is voorstander van herindeling. Een uitzondering op deze trend vormen de raadsleden uit de gemeenten met 75 tot 100 duizend inwoners. Opvallend is dat raadsleden in gemeenten met 25 - 50.000 inwoners herindeling eerder als iets onvermijdelijks zien.

Zie voor het oordeel van raadsleden per gemeentegrootte over de onvermijdelijkheid en onwenselijkheid van herindeling, bijgevoegde tabellen (Factsheet Herindeling per gemeentegrootte). 

Voor meer informatie over alle uitkomsten van de landelijke enquete onder raadsleden door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over samenwerking en herindeling, zie www.raadslid.nu en het landelijke persbericht