Meerderheid raadsleden vindt dat de raad een lekenbestuur moet blijven

Meerderheid raadsleden vindt dat de raad een lekenbestuur moet blijven

Een meerderheid van de raadsleden vindt dat de gemeenteraad een lekenbestuur moet blijven. Dat blijkt uit een enquete van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden over de toekomst van het raadslidmaatschap. Dit is het centrale thema van de online Raadsledenconferentie van 6 juni. 

Een meerderheid van de raadsleden vindt dat de gemeenteraad een lekenbestuur moet blijven. Als toelichting op deze vraag wordt beschreven dat raadsleden een afspiegeling van de inwoners moeten zijn en dat juist kennis uit de praktijk belangrijk is.

De gemeenteraad moet de komende 10 jaar ook het hoogste bestuursorgaan blijven volgens raadsleden, maar ook vinden zij dat het aanzien van de raad verbeterd moet worden. Raadsleden verwachten dat het aanzien verbeterd kan worden door meer tijd voor het raadswerk, een hogere vergoeding, een sterkere kaderstellende rol, meer ondersteuning en meer controle-instrumenten voor de raad.

Raadsledenconferentie

Vanwege het 15-jarig bestaan van de vereniging organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op zaterdag 6 juni de raadsledenconferentie met als thema de toekomst van het raadslidmaatschap. De conferentie begint met een openingstoespraak van onze voorzitter Bahreddine Belhaj en eindigt met een presentatie van Wim Voermans en naar aanleiding daarvan een discussie over de toekomst van het raadslidmaatschap. Aanmelden kan hier.