Meerderheid Tweede Kamer wil subsidie lokale partijen

Meerderheid Tweede Kamer wil subsidie lokale partijen

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat lokale partijen subsidie krijgen, net als landelijke partijen.

Minister Hanke Bruins Slot heeft aanvankelijk een door het CDA ingediende motie hierover ontraden. Stemming  over de motie, waarop een regen aan amendementen volgde, is vooralsnog doorgeschoven. De subsidie zou in 2024 moeten ingaan. De eerste helft van de nieuwe raadsperiode profiteren lokale partijen in de huidige raden er hoe dan ook niet van.

Niet ten koste van landelijke partijen

De Kamer wil dat de minister voor de subsidiëring ongeveer 10 miljoen euro uittrekt, maar die mogen niet ten koste gaan van de 27 miljoen euro die nu jaarlijks naar de landelijke partijen gaat. Ze moet daar geld voor vinden binnen haar eigen begroting.

Tegenover subsidie staat voor lokale partijen de plicht om transparant te zijn over hun inkomstenbronnen.

Meer informatie:

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft eerder de commissie Binnenlandse Zaken opgeroepen de Wet financiering politieke partijen aan te passen en een gelijk speelveld te creëren voor lokale en landelijke partijen.