Meerderheid voor hogere vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten

Meerderheid voor hogere vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten

DEN HAAG – Of men in een grote of kleine gemeente in de raad zit: overal vinden raadsleden dat de vergoedingen voor raadsleden in kleine gemeenten omhoog moeten. 71 procent van de raadsleden vindt dat de verschillen tussen vergoedingen kleiner mogen zijn. Dit blijkt uit het jaarlijkse waarderingsonderzoek van Raadslid.Nu dat is uitgevoerd in samenwerking met Overheid in Nederland. 

Grote versus kleine gemeenten

Onder raadsleden uit gemeenten tot 25.000 inwoners is de grootste meerderheid voor het verhogen in kleine gemeenten: vier op de vijf raadsleden vinden dat de vergoeding omhoog moet. Alleen bij gemeenten met 75.000 tot 100.000 inwoners is er net geen meerderheid voor dit voorstel: 48% voor en 28% tegen. Gemiddeld steunt 71% van de raadsleden een verhoging. 

Brief aan de minister

Over de verhoging van de vergoeding voor raadsleden uit kleine gemeenten heeft Raadslid.Nu samen met de Vereniging van Griffiers en de VNG een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Kajsa Ollongren. Er zijn nauwelijks verschillen in tijd en energie die raadsleden uit kleine en grote gemeenten in het raadswerk steken. De verschillen in vergoeding zijn echter wel groot

Mentor

Raadslid is iets dat je niet voor jezelf bent. Dat blijkt ook uit het feit dat een groot deel zich voor de gemeenteraad in wil blijven zetten ná het raadslidmaatschap. Minder dan een kwart van de raadsleden is niet bereid om in de nieuwe raadsperiode expertise beschikbaar te stellen aan nieuwe raadsleden. Drie op de vijf is zelfs bereid om in de (nabije) toekomst een rol te hebben als mentor voor nieuwe raadsleden.

Vertegenwoordiger

Negen op de tien raadsleden (92%) zijn bekend met Raadslid.Nu, zo blijkt ook uit het waarderingsonderzoek. Dat is 12% meer dan twee jaar geleden. De helft daarvan (51%) ziet Raadslid.Nu als vertegenwoordiger voor de rol en positie van raadsleden bij gesprekspartners als VNG, Tweede Kamer en het ministerie. Een totaal van 29% ziet Raadslid.Nu ook als de énige vertegenwoordiger. 

In de regio

Bijna de helft (47%) van de raadsleden waardeert het als Raadslid.Nu minimaal één keer per jaar hun gemeenteraad bezoekt. Zo’n zes op de tien raadsleden (59%) neemt genoegen met een bezoekje aan de regio. Dit gaat ook gebeuren met een tiental bijeenkomsten voor raadsleden en kandidaat-raadsleden in november en december. Doel van deze bijeenkomsten is het voorbereiden van raadsleden op de nieuwe raadsperiode. Klik hier voor een overzicht van de bijeenkomsten die Raadslid.Nu organiseert.