Meld je aan! Digitale bijeenkomsten “Raad & Rekenkamer”

Meld je aan! Digitale bijeenkomsten “Raad & Rekenkamer”

Hoe gaat de lokale rekenkamer er vanaf 2023 uitzien? En hoe zorg je voor een goede verbinding tussen raad en rekenkamer? In navolging van de eerdere bijeenkomsten gaan we met raden, rekenkamers en griffies nu online in gesprek over de nieuwe rekenkamer.

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Raadsleden mogen niet langer deelnemen aan de eigen lokale rekenkamer, externe leden van de rekenkamer zullen vóór 1 januari 2024 (opnieuw) benoemd moeten worden.

Bovendien biedt de inwerkingtreding van de wet een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

Digitale bijeenkomsten

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers organiseren we een drietal digitale bijeenkomsten. 

U kunt zich aanmelden door op één van deze data te klikken. 

Meer informatie

Om raden en rekenkamers te helpen bij de transitie, en te komen tot een nieuwe rekenkamer is er een handig stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer” opgesteld.

Bekijk ook de modelverordeningen voor gemeenteraden, opgesteld door de NVRR en de VNG.