Meld je aan! Landelijke bijeenkomsten “Raad & Rekenkamer”

Meld je aan! Landelijke bijeenkomsten “Raad & Rekenkamer”

Hoe gaat de lokale rekenkamer er vanaf 2023 uitzien? En hoe zorg je voor een goede verbinding tussen raad en rekenkamer? In de maanden april, mei en juni gaan we daarom met raden, rekenkamers en griffies in gesprek over de nieuwe rekenkamer.

Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Raadsleden mogen niet langer deelnemen aan de eigen lokale rekenkamer, externe leden van de rekenkamer zullen vóór 1 januari 2024 (opnieuw) benoemd moeten worden.

Regionale bijeenkomsten

Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan te halen en gezamenlijk na te denken over de invulling van de nieuwe lokale rekenkamer.

De bijeenkomst bestaat uit:

  • Een algemeen deel waarin vragen worden besproken als: wat staat ons te doen en hoe gaat de samenwerking tussen raad, rekenkamer en griffie er uit zien.
  • Een specifiek deel met deelsessies voor raadsleden, griffiers en leden van de rekenkamers.

Meer informatie

De sessies “Raad en Rekenkamer” worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR), de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Verenging voor Raadsleden.

Om raden en rekenkamers te helpen bij de transitie, en te komen tot een nieuwe rekenkamer is er een handig stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer” opgesteld.

Het stappenplan helpt alle gemeenteraden om tot de nieuwe rekenkamer te komen waarbij een sterke verbinding tussen raad en rekenkamer het uitgangspunt is. U vindt het stappenplan hier.