Meld je als raadslid aan voor VNG-commissies

Meld je als raadslid aan voor VNG-commissies

Altijd al op landelijk niveau willen meepraten over zaken die gemeenteraden aangaan? Dan is dit je kans. De VNG is op zoek naar raadsleden die zitting willen nemen in de commissie Raadsleden & Griffiers en de commissie Bestuur & Veiligheid van de VNG.

Als raadslid binnen een VNG-commissie kan je de stem van de gemeenteraad en de burger dichter bij de VNG brengen. Met jouw kennis als raadslid en betrokkenheid met de lokale democratie kan je een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de positie van gemeenteraden.
Verschillende raadsleden hebben al een zitting binnen VNG-commissies. Het is belangrijk dat de 3 vacatures voor raadsleden vervuld worden. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept dan ook raadsleden op zich aan te melden voor de commissies.

Twee commissies

Het gaat om vacatures voor 2 raadsleden in de Commissie Raadsleden & Griffiers en 1 raadslid in de commissie Bestuur & Veiligheid. De commissie Raadsleden & Griffiers is er om de positie van de gemeenteraad steviger te verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG.
De commissie Bestuur & Veiligheid houdt zich onder andere bezig met de thema's veiligheid (inclusief sociale veiligheid), ondermijning, interbestuurlijke verhoudingen, revitalisering generiek toezicht/interbestuurlijk toezicht, openbaarheid van bestuur en asiel.

Aanbeveling

Weet als kandiderend raadslid dat niet alleen jouw provinciale VNG-afdeling een aanbeveling kan doen, maar ook de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wordt door de VNG uitgenodigd om goede kandidaten aan te bevelen voor een plek in een commissie. Wie dus met succes als raadslid wil solliciteren, informeert zijn/haar VNG provinciale afdeling en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Meld je aan

Stel je kandidaat en vertegenwoordig de raad als commissielid! Je kan je aanmelden tot uiterlijk woensdag 23 september 2020 vóór 12.00 uur via https://governance.vng.nl/.

Meer informatie

De vacatures en de profielschetsen

De VNG-commissie Raadsleden & Griffiers

De VNG-commissie Bestuur & Veiligheid

De wijze van aanmelden