‘Mijn stijl van voorzitten is echt anders dan die van de burgemeester’

‘Mijn stijl van voorzitten is echt anders dan die van de burgemeester’

Als vicevoorzitter van de raad kent Anja Dijkhuis-Dieleman uit Terneuzen het belang van ordelijk verlopende raadsvergaderingen. ‘Goede procedures zijn zo mogelijk nog belangrijker dan wat er wordt besloten.’ 

‘Achttien jaar ben ik raadslid. Het raadslidmaatschap is een way of life geworden, ik weet bijna niet beter. Nooit ga ik met tegenzin naar de raad, ook al kost het raadslidmaatschap tijd. Soms moet je al om zeven uur ’s avonds weg en ben je pas om middernacht weer thuis. De raadsvergadering afhameren omdat te laat wordt gebeurt niet, alle agendapunten moeten worden behandeld.

Interessant

Maar raadswerk is interessant en ik vind het ook gewoon gezellig. De raad is een mix van oudere en jongere raadsleden, zoals de samenleving zelf is. Onze fractievoorzitter is 25, ik ontmoette hem toen hij in de eindexamenklas zat, toen wilde hij al de politiek in. 

Het voorzitterschap vind ik het leukst om te doen. Niet om macht uit te oefenen, maar om een onderwerp ordelijk te behandelen. Ik ben voorzitter van de commissie Omgeving en plaatsvervangend voorzitter van de raad. Ik houd ervan om agendapunten goed af te werken volgens de procedures, niets mag worden afgeraffeld, ook niet als een onderwerp op het laatste moment op de agenda verschijnt.

Voor een heldere discussie in de vergadering is het belangrijk dat het onderwerp goed wordt voorbereid door de ambtenaren en het college. Voorstellen moeten ruim op tijd klaar zijn voor de behandeling in de commissie en in de raad. Alle fracties krijgen evenveel spreektijd. Goede procedures zijn zo mogelijk nog belangrijker dan wat er wordt besloten, want ze staan voor eerlijkheid en gelijkheid in de raad.

Dispensatie

Met vergaderen ben ik opgegroeid, ons gezin is kerkelijk meelevend, een omgeving waarin vergaderen erbij hoort. Mijn man is twee periodes raadslid geweest, daarna kwam ik in 2003 in de raad. Nu mag ik geen misstappen meer maken, dacht ik. Uitkijken wat je zegt en met wie je praat. Dat bleek geen enkel probleem te zijn. Je leven gaat gewoon op dezelfde manier verder. Bij het mijn partij mag je maar drie termijnen raadslid zijn, maar ik heb twee keer dispensatie gehad. Ik vind het raadswerk eervol, ik zie het als een opdracht die je zo goed mogelijk moet uitvoeren.

Drie tips voor raadsleden

  • Wil je raadslid worden, laat je dan zien bij een partij, bezoek ledenvergaderingen, boor een netwerk aan dat jou steunt als je verkiesbaar bent. Maak gewoon de stap, want elke raad heeft jonge, enthousiaste mensen nodig.
  • Ben je woordvoerder voor een bepaald onderwerp, zorg dan dat je de stukken goed bestudeert, want jij verwoordt het standpunt van de fractie. Gun jezelf de tijd om erin te groeien. Ook al heb je het onderwerp goed voorbereid, dan nog kan het zijn dat er geen meerderheid is voor je standpunt, dat moet je dan accepteren.
  • School jezelf, volg cursussen, doe opleidingen. Diploma’s en certificaten laten zien dat je iets kan, ze geven een uitstekende basis voor wat je ook doet. Het is bovendien goed voor je zelfvertrouwen.

Het hele interview is te lezen in de digitale versie van de nieuwe Opleidingengids

Teruglezen

De eerdere interviews in deze reeks gesprekken uit de Opleidingengids:

Hassan Buyatui: ‘Voor het raadswerk ging ik één dag minder werken’

Bernette Sieben: 'Ook al vinden ze me irritant, ik blijf mijn punt maken’

Michel Engelsman: ‘In de regio is het belang van jouw gemeente niet altijd helder’

Has Bakker: ‘Als raadslid beslis ik mee over anderhalf miljard euro’

Sophie Heesen: 'Zo ontdekte ik hoe je zaken geregeld krijgt’

Jan Dirk Pruim: ‘Niet de democratie regeert maar de elite’ 

Meer informatie

Het is van groot belang dat de raad op een goede manier gebruik maakt van hulptroepen. Om gemeenteraden te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangrijkste stappen bij aanvang van een nieuwe raadsperiode op een rij gezet in negen raadstegels

Raadsleden die geen lid zijn kunnen de Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanvragen door een mail te sturen aan: info@raadsleden.nl

Meer informatie over leren en opleidingen zie ook de Opleidingenpagina.